ΙΠΡΕΤΕΑ
Προσωπικό

Προσωπικό

(171 αποτελέσματα)
Clear all

ΚΑΠΕΛΛΑ
ΑΝΝΑ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ

Υποστήριξη Πληροφορικής - Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση Τεχνικό Προσωπικό

ΚΟΣΜΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση Διοικητικό Προσωπικό

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΚΛΕΙΩ

Γραμματέας Ινστιτούτου Διοικητικό Προσωπικό

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ

Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση Διοικητικό Προσωπικό

ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Διοίκηση - Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση Διοικητικό Προσωπικό

ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΛΙΑ

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διευθυντής ΙΠΡΕΤΕΑ Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός

ΦΩΣΤΗΡΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Εντεταλμένος Ερευνητής, Κλινικός Εργαστηριακός Γενετιστής
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content