ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Κύριος Ερευνητής, Χημικός Μηχανικός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δρ. Αθανάσιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (ΑΠΘ, 1993), κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία (Ινστιτούτο Περιβάλλοντος Κοινό Κέντρο Έρευνας, J.R.C., Ispra Ιταλίας, και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2000). Είναι Κύριος Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομοριακής Φυσικής στο NCSR Δημόκριτος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εμπίπτουν στις θεματικές προτεραιότητες (i) Ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων με χρήση αερίου χρωματογραφίας, υγρής χρωματογραφίας και φασματομετρίας μάζας, (ii) Αξιολόγηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με χρήση μετρήσεων πεδίου πτητικών οργανικών ενώσεων, (iii) Θερμοδυναμική σταθερότητα των πρωτεϊνών, (iv) Μελέτη των λιπιδικών μεμβρανών και των αλληλεπιδράσεών τους.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Blue Bio Med

2020-2023 | Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“Mediterranean Innovation Alliance for Sustainable Blue Economy”, Προϋπολογισμός του Φορέα 138.5 k€

readmore-arrow

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές

2018-2021 | ΓΓΕΚ

Πρόγραμμα Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, INSPIRED   Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts & Drug Target Functional Characterization”, Προϋπολογισμός του Φορέα 232 k€

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content