1959: Αρχίζει η κατασκευή του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1959: Αρχίζει η κατασκευή του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1961: Εγκαίνια του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1961: Εγκαίνια του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1961: Εγκαίνια του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1963: Λειτουργία του Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1963: Λειτουργία του Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1963: Λειτουργία του Πυρηνικού Αντιδραστήρα

1971: Αναβάθμιση Ισχύος του Aντιδραστήρα στο 5 MW

Με την εγκατάσταση νέου εξωτερικού συστήματος ψύξης και άλλων τεχνικών αναβαθμίσεων αυξήθηκε η ισχύς του Πυρηνικού Αντιδραστήρα στα 5 MW

1971: Αναβάθμιση Ισχύος του Aντιδραστήρα στο 5 MW

Με την εγκατάσταση νέου εξωτερικού συστήματος ψύξης και άλλων τεχνικών αναβαθμίσεων αυξήθηκε η ισχύς του Πυρηνικού Αντιδραστήρα στα 5 MW

1975: Διεξαγωγή πειραμάτων σκέδασης νετρονίων στον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα

1978-1983: Ηλιοθερμικός σταθμός παραγωγής ισχύος

Σταθμός παραγωγής ισχύος με θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες (διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Συνεργασία με KFA Jülich, AEG, Linde

1978-1983: Ηλιοθερμικός σταθμός παραγωγής ισχύος

Σταθμός παραγωγής ισχύος με θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες (διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Συνεργασία με KFA Jülich, AEG, Linde

1980-1993: Ξηραντήρια γεωργικών προϊόντων θερμού αέρα

Xρηματοδότηση Science Stability/NATO - ΑΣΟ και πρόγραμμα Thermie

1980-1993: Ξηραντήρια γεωργικών προϊόντων θερμού αέρα

Xρηματοδότηση: Science Stability/NATO - ΑΣΟ και πρόγραμμα Thermie

Άσηπτη παραγωγή ξηρών λυόφιλων ενεσίμων ραδιοφαρμάκων του τεχνητίου-99m για διάγνωση (δεκαετία 1980)

Υποδομές θωρακισμένων μονάδων - hot cells (δεκαετία 1990)

Επεξεργασία ραδιενεργών στόχων και διαλυμάτων ραδιοφαρμάκων

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content