Ερευνητική Περιοχή

Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες

Ερευνητική Περιοχή

Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες

Η στρατηγική του Ινστιτούτου για αυτήν την κατ΄εξοχήν διεπιστημονική ερευνητική κατεύθυνση συνίσταται: Στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων γενετικών αναλύσεων για την προδιάθεση σε σύνδρομα κληρονομικού καρκίνου – Σε βιοφυσικές, βιοχημικές, ανοσοχημικές και λειτουργικές μελέτες πρωτεϊνών και πεπτιδίων με στόχο την αποσαφήνιση των μηχανισμών που οδηγούν στην καρκινογένεση και τον εντοπισμό νέων δεικτών για την εξέλιξη της νόσου – Στον σχεδιασμό και σύνθεση βιο-δραστικών μορίων με στόχο την ανάπτυξη νέων φαρμάκων – Στον σχεδιασμό και σύνθεση βιοαισθητήρων DNA με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας ως βάση νέων εφαρμογών, υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους, στη μοριακή διαγνωστική και σε συσκευές ανάλυσης του γονιδιώματος. Οι διεπιστημονικές συνεργασίες αυτής της κατεύθυνσης συγχρηματοδοτούνται από δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα, από το ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’ και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Δείτε τη λίστα
Έργα
Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content