ΙΠΡΕΤΕΑ
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Πρακτικές ασκήσεις φοιτητών

Το ΙΠΡΕΤΕΑ προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης υπό την επίβλεψη των ερευνητών μας σε προπτυχιακούς φοιτητές (συνήθως, διάρκειας ενός έως έξι μηνών, ανάλογα με το πανεπιστήμιο). Μπορούμε επίσης να δεχτούμε φοιτητές από πανεπιστήμια στο εξωτερικό ή (κατ’ εξαίρεση) μαθητές λυκείου. Κατά τη διάρκεια της άσκησής τους στο ΙΠΡΕΤΕΑ, οι ασκούμενοι λαμβάνουν βασική εκπαίδευση σχετικά με τη διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων, ή τη χρήση μοντέλων υπολογιστών, ή την ανάλυση δεδομένων κ.λπ. και βοηθούν στην έρευνα του επιβλέποντα ερευνητή. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι από ελληνικά πανεπιστήμια μπορούν να βρουν μια λίστα διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα ATLAS. Μπορείτε επίσης να βρείτε στον ιστότοπο του ΙΠΡΕΤΕΑ αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και να επικοινωνήσετε απευθείας με τους ερευνητές που ασχολούνται με αυτά τα αντικείμενα. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή καθοδήγηση, επικοινωνήστε με τους Υπεύθυνους Εκπαίδευσης του ΙΠΡΕΤΕΑ (δείτε παρακάτω).

Σημειώστε ότι, οι ασκούμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Για φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, συνήθως τα έξοδα ασφάλισης καλύπτονται από το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου τους, το οποίο καταβάλλει επίσης μια αποζημίωση στον ασκούμενο. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, οι ασκούμενοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του επιβλέποντα ερευνητή (εάν υπάρχει δυνατότητα για τέτοια δαπάνη).

 

Επαγγελματική εκπαίδευση

Τέλος, το ΙΠΡΕΤΕΑ έχει οργανώσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το τεχνικό προσωπικό της Ελληνικής Ραδιοφαρμακευτικής Βιομηχανίας, και ειδικότερα Διευθυντές Παραγωγής και Διασφάλισης Ποιότητας που εργάζονται σε εργαστήρια ραδιοχημείας των κλινικών πυρηνικής ιατρικής, καθώς και σε βιομηχανικές μονάδες παραγωγής PET / SPECT.

Επιπλέον, διοργανώνουμε τακτικά σεμινάρια ακτινοπροστασίας για το προσωπικό των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας, και ιδιαίτερα το προσωπικό της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και επαγγελματιών σε ασφάλεια αεροδρομίων / αερογραμμών. Μέλη του προσωπικού του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα συμμετέχουν ως εκπαιδευτές σε δράσεις της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) που αφορούν στην ασφάλεια πυρηνικών υλικών και εγκαταστάσεων.

 

Υπεύθυνες Εκπαίδευσης ΙΠΡΕΤΕΑ

Διατριβές-Διπλωματικές

(0 )
Καθαρισμός
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content