Το Ινστιτούτο
Γενικές Πληροφορίες

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό ινστιτούτο στο οποίο όπου διεξάγεται βασική, μεταφραστική και εφαρμοσμένη έρευνα για την αντιμετώπιση ερευνητικών προκλήσεων ύψιστης επιστημονικής και κοινωνικοοικονομικής επίδρασης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών τομέων:

  • Πυρηνική Τεχνολογία
  • Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
  • Ραδιολογικές και Ραδιοφαρμακευτικές Επιστήμες και την Ραδιοικολογία
  • Βιοδιαγνωστικές Τεχνολογίες.

Το Ινστιτούτο δίνει έμφαση σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων έρευνας μέσω της παροχής εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών με άμεση αναφορά στις σύγχρονες ανάγκες χάραξης ερευνητικής πολιτικής, στη βιομηχανία και στην κοινωνία.

Στο Ινστιτούτο υπάρχουν μοναδικές εθνικές υποδομές (ο μοναδικός Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας, Σύστημα Ολιστικού Ελέγχου για τον έλεγχο σωματιδίων, χημικών και βιολογικών ρύπων και ραδιενεργών ισοτόπων, εγκαταστάσεις Παραγωγής και Ελέγχου Ποιότητας Ραδιοφαρμάκων, Εργαστήριο Ανάλυσης Διοξινών κα). Το ΙΠΡΕΤΕΑ είναι το μόνο ινστιτούτο στην Ελλάδα με διεπιστημονική γνώση στους τομείς της πυρηνικής τεχνολογίας και ασφάλειας, των ραδιολογικών και ραδιοφαρμακευτικών επιστημών, ενώ αρκετά από τα εργαστήριά του είναι Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς. Το υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, οι μεγάλες υποδομές και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των εργαστηρίων και των ερευνητικών ομάδων δίνουν στο ΙΠΡΕΤΕΑ σημαντική προοπτική ανάπτυξης και ερευνητικής αριστείας.


Ερευνητικές Περιοχές

Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Ενέργεια, Ασφάλεια και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Πυρηνική Τεχνολογία

Πυρηνική Τεχνολογία

Η ερευνητική προσπάθεια του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας οργανώνεται σε τρεις κύριες κατευθύνσεις:
  • Τεχνολογία Σύντηξης
  • Τεχνολογία Σχάσης
  • Διαχείριση Ραδιενεργών Κατα...
Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες

Βιοδιαγνωστικές Επιστήμες & Τεχνολογίες

Η στρατηγική του Ινστιτούτου για αυτήν την κατ΄εξοχήν διεπιστημονική ερευνητική κατεύθυνση συνίσταται: Στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων γενετικών αναλύσεων για την προδιάθεση σε σύνδρομα κληρονομικού καρκίνο...
Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Ραδιοφαρμακευτική

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ομάδων Ραδιοφαρμακευτικής του ΙΠΡΕΤΕΑ στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων για εφαρμογή στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία. Οι συμπλ...
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content