Ερευνητική Περιοχή

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Ερευνητική Περιοχή

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Ραδιοφαρμακευτική

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των ομάδων Ραδιοφαρμακευτικής του ΙΠΡΕΤΕΑ στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων ραδιοφαρμάκων για εφαρμογή στην ιατρική διάγνωση και θεραπεία. Οι συμπληρωματικές προσπάθειες των τριών εμπλεκόμενων ομάδων που σχετίζονται με τη σύνθεση νέων ραδιοσημασμένων ενώσεων και των προδρόμων ενώσεών τους καθώς και την αξιολόγησή τους σε προκλινικά μοντέλα ασθενειών αξιοποιούν τις μοναδικές ιδιότητες των ραδιενεργών στοιχείων με απώτερο στόχο την κάλυψη επειγόντων ιατρικών αναγκών. Συγκεκριμένα, οι ερευνητικές δραστηριότητες της Ραδιοφαρμακευτικής έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ραδιοφαρμακευτικών ενώσεων με προοπτικές χρήσης στην κλινική απεικονιστική διάγνωση με τεχνολογία PET και SPECT καθώς και ραδιοθεραπείας ασθενειών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Δείτε τη λίστα
Έργα
Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content