Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη πεπτιδικών αναλόγων συζευγμένων με χημικούς υποκαταστάτες
  • Επισημάνσεις με μεταλλικά ραδιονουκλίδια κλινικού ενδιαφέροντος (99mTc, 111In: για απεικόνιση SPECT; 68Ga: για απεικόνιση PET, 177Lu: για ραδιονουκλιδική θεραπεία)
  • Ραδιοχημική αξιολόγηση (radio-HPLC, ITLC)
  • Φαρμακολογική αξιολόγηση σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο (αναλύσεις δέσμευσης σε GPCR-υποδοχείς, μελέτες εσωτερίκευσης και σταθερότητας)
  • Μελέτες μεταβολικής σταθερότητας
  • Μελέτες βιοκατανομής
  • Απεικόνιση μικρών ζώων με SPECT/CT
  • Προετοιμασία νέων ραδιοπροσδετών για κλινικές δοκιμές

Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Η ομάδα της Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής, η οποία συνδέεται με τον υπο-τομέα της Ραδιοφαρμακευτικής, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ραδιοσημασμένων ενώσεων μοριακής στόχευσης με εφαρμογή στην ογκολογία. Η δραστηριότητα βασίζεται στην υπερέκφραση βιομορίων-στόχων στα καρκινικά κύτταρα. Με τη χορήγηση αντι-GPCR πεπτιδικών ραδιοπροσδετών στον ασθενή, καθίσταται εφικτή η απεικόνιση ή/και η εκρίζωση των καρκινικών εστιών μέσω διαγνωστικής ή θεραπευτικής ακτινοβολίας εντοπισμένης στα καρκινικά κύτταρα. Η απεικόνιση επιτυγχάνεται είτε με υπολογιστική τομογραφία μονοφωτονιακής εκπομπής (single photon emission computed tomography, SPECT), είτε με τομογραφία ποζιτρονίων (positron emission tomography, PET), ενώ η απόπτωση και ο θάνατος των καρκινικών κυττάρων επιτυγχάνεται με σωματιδιακή ακτινοβολία.

 

 

Η ομάδα μας έχει ασχοληθεί αφενός μεν με την ανάπτυξη νέων αντι-GPCR πεπτιδικών ραδιοπροσδετών που μεταφέρουν διαγνωστικά ή θεραπευτικά μεταλλικά ραδιονουκλίδια σε όγκους και αποτελούνται από: α) το πεπτίδιο μοριακής στόχευσης, β) τον χημικό υποκαταστάτη που δεσμεύει σταθερά το μεταλλικό ραδιονουκλίδιο και γ) το συνδετικό μόριο μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων. Αφετέρου, η ομάδα ενεργοποιείται στην προκλινική αξιολόγηση των νέων πεπτιδικών ραδιοπροσδετών σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο καθώς και σε πειραματικά πρότυπα ζώων εργαστηρίου, η οποία αποτελεί τον κρίσιμο σύνδεσμο μεταξύ μοριακού σχεδιασμού και της εφαρμογής στην κλινική πράξη. Δύο σημαντικά επιτεύγματα της ομάδας παρουσιάζονται παρακάτω (για επιπλέον πληροφορίες δείτε επίσης: προγράμματα, υποδομές):

  • Απονομή του Marie Curie Award το 2013 για την καινοτόμα πρόταση αύξησης της πρόσληψης διαγνωστικών/θεραπευτικών ραδιοπεπτιδίων στον καρκίνο μέσω της σταθεροποίησης τους στην κυκλοφορία in situ με τη χορήγηση αναστολέων πρωτεασών-κλειδιών (https://www.eanm.org/congresses-events/awards-grants/winners/)

  • Ανάπτυξη του διαγνωστικού/θεραπευτικού ζεύγους [68Ga]Ga-/[177Lu]Lu-NeoB(omb) σε πεπτιδικό ραδιοφάρμακο διαχείρισης στερεών όγκων στον άνθρωπο, που υποστηρίζεται από τη φαρμακοβιομηχανία (https://www.adacap.com/pipeline/), ενώ εξελίσσεται αξιολόγηση της σε σειρά κλινικών κέντρων (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03872778?term=177lu&draw=2&rank=41).

 

Προσωπικό

Υποδομές

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
To ερευνητικό πρόγραμμα «Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία» με κωδικό Ε12224 έχει 5ετή χρονική διάρκεια (2018-2023) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της...
  To ερευνητικό πρόγραμμα «Νέοι SST2R-ανταγωνιστές στη διάγνωση νευροενδοκρινικών όγκων με PET/CT» με κωδικό Ε12452 έχει 1ετή χρονική διάρκεια (2020-2022) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νο...
To ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη GRPR-ανταγωνιστών σημασμένων με μεταλλικά ραδιονουκλίδια στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου» με κωδικό Ε11902 έχει 3ετή χρονική διάρκεια (2014-2016) και ΕΥ την Δρ...
To ερευνητικό πρόγραμμα «Βελτιωμένη στόχευση όγκων με ραδιοσημασμένους πεπτιδομιμητές» με κωδικό RPMs έχει 5ετή χρονική διάρκεια (2018-2023) και ΕΥ τον Δρ. B. A. Nock. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία τ...
To ερευνητικό πρόγραμμα «Κλινική δοκιμή φάσης I με νέο ραδιοσημασμένο πεπτίδιο στόχευσης του υποδοχέα CCK-2/gastrin για εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με προοδευτικό μεταστατικό μυελλοει...
To ερευνητικό πρόγραμμα «Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία» με κωδικό Ε12224 έχει 7ετή χρονική διάρκεια (2007-2014) και ΕΥ τον Δρ. B. A. Nock. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ο...
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

Κύκλοτρο Ρότερνταμ ΒV, Ιατρικό Κέντρο Erasmus, Ρότερνταμ
Ολλανδία
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και Ραδιολογίας, Ιατρικό Κέντρο Erasmus, Ρότερνταμ
Ολλανδία
Ακαδημία ICPO – Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Johannes Gutenberg - Μάιντς
Γερμανία
Advanced Accelerator Applications
U.S.A.
ΒΙΟΕΜΤΕCH, Αττικό Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος», ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ελλάδα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content