Βιολογικές Μελέτες

Περιγραφή

 

Όπως περιγράφεται στο video, το ραδιοπεπτίδιο μετά την επισήμανση και την ραδιοχημική ανάλυση αξιολογείται πρώτα σε κυτταρικό επίπεδο στους χώρους των μελετών in vitro. Τα κύτταρα που εκφράζουν τον GPCR-στόχο καλλιεργούνται σε ειδικό χώρο “κυτταροκαλλιεργειών” και ετοιμάζονται κατάλληλα για το πείραμα από την προηγούμενη ημέρα. Αναλύσεις ανταγωνιστικής δέσμευσης ή δέσμευσης κορεσμού βοηθούν στον προσδιορισμό της ειδικής δέσμευσης του νέου αναλόγου στον GPCR-στόχο. Πειράματα εσωτερίκευσης καταδεικνύουν εάν και με πόσο γρήγορα το ραδιοπεπτίδιο εισέρχεται στο καρκινικό κύτταρο και αποτελούν ένδειξη ραδιοπεπτιδίου-αγωνιστή.

Μελέτες σε επίπεδο ζώων εργαστηρίου πραγματοποιούνται στο ανατομείο. Μελέτες μεταβολισμού γίνονται σε υγιή ποντίκια που προμηθεύεται το Εργαστήριο από το Εκτροφείο του ΕΚΕΔΕ «Δ» την προηγούμενη ημέρα. Το ραδιοπεπτίδιο χορηγείται από τη φλέβα της ουράς του ποντικιού (μετά από χορήγηση ή όχι αναστολέων πεπτιδασών) και μετά την ευθανασία, συλλέγονται αίμα και ούρα. Μετά από κατάλληλη επεξεργασία, δείγματα επιστρέφονται στο Ραδιοαναλυτικό Εργαστήριο για την ανίχνευση ραδιομεταβολιτών.

Επιπλέον, η βιοκατανομή ή η προετοιμασία των ποντικιών για απεικόνιση μετά από χορήγηση του ραδιοπεπτιδίου πραγματοποιούνται στο ανατομείο. Ανοσοκατεσταλμένα ποντίκια από το Εκτροφείο του ΕΚΕΔΕ «Δ» έχουν ήδη λάβει υποδόρια εναιώρημα κυττάρων με έκφραση ή όχι (αρνητικοί μάρτυρες) του GPCR-στόχου για την δημιουργία καρκινικού όγκου. Τα ποντίκια φυλάσσονται σε ειδική εγκατάσταση υπό άσηπτες συνθήκες έως ότου αναπτυχθούν όγκοι επαρκούς μεγέθους. Μετά τη χορήγηση του ραδιοπεπτιδίου, ακολουθεί ευθανασία και πραγματοποιείται βιοκατανομή ή απεικόνιση.

Η Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένους και εξειδικευμένους χώρους πραγματοποίησης των παραπάνω βιολογικών πειραμάτων, ως εξής: i) χώρος κυτταροκαλλιεργειών, ii) χώρος φύλαξης ανοσοκατεσταλμένων ποντικιών, iii) χώρος in vitro αξιολόγησης ραδιοπεπτιδίων και iv) ανατομείο μικρών τρωκτικών για την in vivo αξιολόγηση ραδιοπεπτιδίων. Οι χώροι ii) και iv) ανήκουν σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση και επιβλέπονται από τις αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για συμμόρφωση στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σύμβασης του Helsinki για την ευζωία των ζώων εργαστηρίου. Όλα τα πρωτόκολλα σε ποντίκια έχουν επίσης εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ μόνο εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμετέχει στα πειράματα.

Επιπλέον, πειράματα στους χώρους iii) και iv) περιλαμβάνουν χειρισμό ανοικτών ραδιενεργών πηγών. Ο χειρισμός ραδιενεργών υλικών και η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να ακολουθούν διεθνείς κανόνες και οδηγίες. Επομένως, οι δύο αυτοί χώροι της Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής είναι αδειοδοτημένοι και επιβλέπονται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Κατά συνέπεια, όλοι οι χειρισμοί εκτελούνται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό και πίσω από κατάλληλη προστατευτική θωράκιση.

Οι χώροι είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με μετρητές ακτινοβολίας, συσκευή cell harvester διήθησης πολλαπλών δειγμάτων, ομογενοποιητές, φυγοκέντρους, επωαστές, μικροσκόπιο, θαλάμους νηματικής ροής, καταψύκτες, ειδικούς περιέκτες αποθήκευσης κυττάρων βαθιάς ψύξης, ζυγούς κλπ.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content