Επισημάνσεις – Ραδιοχημικές Αναλύσεις

Περιγραφή

 

Όπως περιγράφεται στο video, ενδογενή πεπτίδια που φυσιολογικά αλληλεπιδρούν με το βιομόριο-στόχο (δηλ. τον υποδοχέα που συνδέεται στις πρωτεϊνες-G, GPCR) με υπερέκφραση στα καρκινικά κύτταρα χρησιμεύουν ως ενώσεις αναφοράς για τον σχεδιασμό συνθετικών πεπτιδικών αναλόγων. Τα τελευταία αναμένεται να έχουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως μεγαλύτερη σταθερότητα ή ταχύτερη εσωτερίκευση στα καρκινικά κύτταρα. Μετά από επιμήκυνση στο N-τελικό άκρο με εισαγωγή συνδετικού μορίου, ακολουθεί ομοιοπολική πρόσδεση κατάλληλου χημικού υποκαταστάτη για σταθερή δέσμευση ραδιομετάλλου με κλινικό ενδιαφέρον. Επιδέξιος σχεδιασμός των παραπάνω τμημάτων και ο συνδυασμός τους στο τελικό μόριο έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχή εφαρμογή των νέων ραδιοπεπτιδίων στην κλινική ογκολογία.

Κατά την ραδιοεπισήμανση ουσιαστικά επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση ενός ραδιομετάλλου, εκπομπού γ-ακτινοβολίας (π.χ. Tc-99m, In-111) για απεικόνιση με υπολογιστική τομογραφία μονοφωτονιακής εκπομπής (SPECT), ή εκπομπού ποζιτρονίων (π.χ. Ga-68, Cu-64) για απεικόνιση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), ή εκπομπού σωματιδιακής ακτινοβολίας (π.χ. Lu-177) για ραδιονουκλιδική θεραπεία.

Οι ραδιοαναλυτικές μέθοδοι που ακολουθούν παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την επιτυχία της ραδιοεπισήμανσης, προσδιορίζοντας την απόδοση της επισήμανσης και την ραδιοχημική καθαρότητα του προϊόντος. Αυτή η φάση στηρίζεται κυρίως σε υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) συνδεδεμένη με ανιχνευτικές διατάξεις UV και ραδιενέργειας. Αυτό το στάδιο καθορίζει το εάν τελικά ο ραδιοσημασμένος προσδέτης θα προωθηθεί στο βιολογικό εργαστήριο για περαιτέρω μελέτη σε κύτταρα ή ζώα εργαστηρίου.

Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό μέρος και της βιολογικής αξιολόγησης, δεδομένου ότι η ανάλυση ραδιομεταβολιτών σε βιολογικά υγρά ζώων εργαστηρίου (π.χ. ορό αίματος, ούρα, ομογενοποιημένους ιστούς) ή κυτταρικά παρασκευάσματα στην ουσία ολοκληρώνεται στο ραδιοαναλυτικό εργαστήριο.

Εφόσον όλοι οι χειρισμοί με ανοικτές ραδιενεργές πηγές και η διαχείριση των καταλοίπων πρέπει να ακολουθούν διεθνείς κανόνες και οδηγίες, η υποδομή ραδιοεπισημάνσεων-ραδιοαναλύσεων της Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής είναι αδειοδοτημένη και παρακολουθείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Επομένως, όλοι οι χειρισμοί ραδιοεπισήμανσης εκτελούνται από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό σε ειδικά προστατευμένες μονάδες. Το ραδιοαναλυτικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με μονάδες ραδιο-HPLC, μετρητές ακτινοβολίες και όλες τις απαραίτητες και κατάλληλα προστατευμένες συσκευές.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ραδιολογικές Επιστήμες & Ραδιοφαρμακευτική

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content