Διευθυντής

Γραμματεία

Οικονομική Διαχείριση

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ

Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση

ΚΟΣΜΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση

ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Διοίκηση - Προμήθειες και Οικονομική Διαχείριση
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content