ΣΤΟΥΜΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διευθυντής ΙΠΡΕΤΕΑ
Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός
Διευθυντής ΙΠΡΕΤΕΑ

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Δρ. Αθανάσιος Στούμπος, Διευθυντής Ερευνών, είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1984), καθώς και κάτοχος MSc (Ρευστοδυναμική) και διδακτορικού τίτλου στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες από το Von Karman Institute for Fluid Dynamics, Univ. Libre de Bruxelles, Belgium (1990). Έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας σε διιεργασίες μεταφοράς θερμότητας και μάζας που σχετίζονται με ευρύ φάσμα εφαρμογών (αποθήκευση / διαχωρισμός αερίων, βελτιωμένες τεχνολογίες εξόρυξης ορυκτών καυσίμων, τεχνολογίες απομάκρυνσης ρυπαντών, βιοϋλικά, ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων, χαρακτηρισμός υπόγειων ταμιευτήρων, απολύμανση εδάφους) με ιδιαίτερη έμφαση πρόσφατα σε τεχνολογίες υδρογόνου.
Είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών από το 2001, καθώς και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Ερευνών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (από τον Νοέμβριο του 2013). Ο Δρ. Α. Στούμπος έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CRES) και Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Έχει επίσης αναλάβει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δραστηριότητες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και των κρατών μελών του International Partnership for the Hydrogen Economy ενώ είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της χώρας στο Joint Undertaking for Fuel Cells and Hydrogen (FCH JU) της ΕΕ.
Έχει συντονίσει πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα, καθώς και μια σειρά από διεθνείς συνεργατικές δράσεις (και με τον ιδιωτικό τομέα) στις ΗΠΑ και το Βέλγιο, ενώ έχει ενεργήσει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και 24 κεφάλαια σε βιβλία / συλλογικές εκδόσεις (> 4,800 citations; h index: 33 – Scopus), καθώς και 250 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Development of an Autonomous Hybrid RES-H2 Integrated System for Local Transportation Systems

2019-2023 | European Regional Development Fund of the EU and Greek national funds under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE

Development of an Autonomous RES-driven Hydrogen Refueling Station (HRS) The H2TRANS project is developing the first hydrogen fuel refueling station in Greece. The final facility will consist of four basic elements: the photovoltaic system for powering the electrolysis unit and all peripheral ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content