ΜΑΪΝΑ-ΝΟΚ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ


Διευθυντής Ερευνών, Ραδιοφαρμακοποιός

ΜΑΪΝΑ-ΝΟΚ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

Σημερινή Θέση: Δ/ντρια Ερευνών, Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Προηγούμενες Σπουδές & Εμπειρία:

  • 1995 – now: Ερευνήτρια στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕΔ).
  • 1992 – 1994: Επιστημονική Συνεργάτης, Φαρμακευτικό Τμήμα, Παν/μιο της Πάδοβας, Ιταλία
  • 1992: Επιστημονική Συνεργάτης, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Παν/μιο της Φεράρας, Ιταλία
  • 1990-1991: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Ιατρικής, Παν/μιακή Κλινική Βασιλείας, Ελβετία
  • 1989-1990: Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Χημείας, Παν/μιο του Σινσινάτι, Οχάϊο, ΗΠΑ
  • 1984-1989: Διδάκτορας Φαρμακευτικής Χημείας, Φαρμακευτική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα
  • 1983-1985: Εξειδίκευση στη Ραδιοφαρμακευτική, Μεταπτυχικό Σχολείο Ι/Ρ-ΡΠ, ΕΚΕΦΕΔ, Αθήνα, Ελλάδα
  • 1982-1983: Υπότροφος/Ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο Τμήμα Ανόργανης Χημείας, Παν/μιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
  • 1978-1982: Πτυχίο Φαρμακευτικής, Φαρμακευτική Σχολή, Παν/μιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα

Ερευνητική Δραστηριότητα:

Στη σημερινή της θέση και για περισσότερο από 25 ήδη χρόνια η Δρ. Μάϊνα-Νοκ συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη και αξιολόγηση ικανού εύρους ραδιοσημασμένων πεπτιδίων για εφαρμογή στη στοχευμένη διαγνωστική απεικόνιση και ραδιονουκλιδική θεραπεία – “theranostics” – του καρκίνου στον άνθρωπο.

Έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στην υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και στη σύνδεση της ομάδας της με ερευνητικά δίκτυα σχετικά με νέα πεπτιδικά ραδιοφάρμακα. Επιβλέπει υποψηφίους MS και PhD οι οποίοι εργάζονται και ολοκληρώνουν τη διατριβή τους σε σχετικά θέματα.

Πέραν της προσέλκυσης πόρων για την έρευνα έχει επιτύχει στενές συνεργασίες με εταίρους της τοπικής και Ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και συνεργασίες με κλινικά κέντρα. Ως εκ τούτου, ικανός αριθμός επιστημονικών άρθρων με κριτές, κεφαλαίων σε βιβλία και επίτομες εκδόσεις (>150) και ανακοινώσεις σε συνέδρια (>300) έχουν κοινοποιηθεί, ενώ συγκεκριμένα προϊόντα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας έχουν αξιολογηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης σε επώνυμα Ευρωπαϊκά κλινικά κέντρα.

Το 2013, η Δρ. Μάϊνα-Νοκ και η ομάδα της σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Erasmus τιμήθηκε με το σημαντικό βραβείο “Marie Curie Award” (https://www.eanm.org/congresses-events/awards-grants/winners/) για την εργασία τους στην “in situ” σταθεροποίηση ραδιοπεπτιδίων in vivo μέσω της χορήγησης αναστολέων επιλεγμένων προτεασών.

Link to Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701857597#top

Πατέντες: 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=nock+maina&CPC=&IC=

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία

2018-2023 | Cyclotron Rotterdam BV

To ερευνητικό πρόγραμμα «Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία» με κωδικό Ε12224 έχει 5ετή χρονική διάρκεια (2018-2023) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με τον ερευνητικό και χρηματοδοτικό φορέα Cyclotron Rotterdam BV...

readmore-arrow

New SST2R-antagonists in the diagnosis of neuroendocrine tumors with PET/CT

2020-2022 | ICPO Academy

  To ερευνητικό πρόγραμμα «Νέοι SST2R-ανταγωνιστές στη διάγνωση νευροενδοκρινικών όγκων με PET/CT» με κωδικό Ε12452 έχει 1ετή χρονική διάρκεια (2020-2022) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Τμήμα Χημείας, Παν/μι...

readmore-arrow

Development of Radiometalated GRPR-Antagonists for Tumor Diagnosis and Therapy

2014-2016 | Advanced Accelerator Applications

To ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη GRPR-ανταγωνιστών σημασμένων με μεταλλικά ραδιονουκλίδια στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου» με κωδικό Ε11902 έχει 3ετή χρονική διάρκεια (2014-2016) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Τμήμα Πυ...

readmore-arrow

Βελτιωμένη στόχευση όγκων με ραδιοσημασμένους πεπτιδομιμητές

2018-2022 | Ludwig Boltzmann Institute Applied Diagnostics/Austrian Science Foundation (FWF)

To ερευνητικό πρόγραμμα «Βελτιωμένη στόχευση όγκων με ραδιοσημασμένους πεπτιδομιμητές» με κωδικό RPMs έχει 5ετή χρονική διάρκεια (2018-2023) και ΕΥ τον Δρ. B. A. Nock. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Ludwig Boltzmann Institute Applied Diagnostics, Vienna, ...

readmore-arrow

Κλινική δοκιμή φάσης I με νέο ραδιοσημασμένο πεπτίδιο στόχευσης του υποδοχέα CCK-2/gastrin receptorγια εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με προοδευτικό μεταστατικό μυελλοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς

2013-2016 | ΕΣΠΑ-ERANET

To ερευνητικό πρόγραμμα «Κλινική δοκιμή φάσης I με νέο ραδιοσημασμένο πεπτίδιο στόχευσης του υποδοχέα CCK-2/gastrin για εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με προοδευτικό μεταστατικό μυελλοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς» με κωδικό ERANET TRANSCAN-GRAN-T-MTC (Ε11820) έχει 3ετή χρονική διάρκ...

readmore-arrow

(Ραδιο)διαγνωστικά – (Ραδιο)θεραπευτικά Πεπτίδια και Πεπτιδομιμητές στην Ογκολογία

2007-2014 | EMC, Rotterdam/Biosynthema Lt MO/USA

To ερευνητικό πρόγραμμα «Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία» με κωδικό Ε12224 έχει 7ετή χρονική διάρκεια (2007-2014) και ΕΥ τον Δρ. B. A. Nock. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και Ραδιολογίας του Παν/μιακού Ιατρ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content