ΜΠΙΜΠΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ


Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Βιολόγος

ΜΠΙΜΠΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ογκολογίας
Συνεργαζόμενη Βοηθός Εργαστηρίου, Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Η Μαρία Μπιμπίκα είναι βιολόγος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στα πλαίσια της δράσης «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) επιλέχθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο εργαστήριο Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου πλέον εκπονεί την μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία υπό την επίβλεψη της Δρ. Θεοδοσίας Μάινα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην βελτίωση της μεταβολικής σταθερότητας ραδιοσημασμένων πεπτιδικών αναλόγων με τη χρήση ενζυμικών αναστολέων για την αποτελεσματικότερη εντόπισή τους στις καρκινικές εστίες στα πλαίσια ανάπτυξης πεπτιδικών ραδιοφαρμάκων για την διάγνωση του καρκίνου.

Σπουδές και Πιστοποιήσεις

  • Παρόν    ΠΜΣ: «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση ως την Θεραπεία», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
  • 2020       FELASA accredited Course 056/16, 6th Laboratory Animal Science European Union Functions Course (Functions A,B,C,D).
  • 2015        Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Ε.Κ.Π.Α.

Επαγγελματική και Ερευνητική Εμπειρία

  • Παρόν            Συνεργαζόμενη Βοηθός Εργαστηρίου, Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
  • 2020-2021     Επιστημονική Συνεργάτης, Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
  • 2016-2020     Βιολόγος, PLUSma ΙΑΕ, Εργαστήριο Αναφοράς και Ελέγχου Ποιότητας.
  • 2015-2016     Πρακτική Άσκηση, Τομέας Ζωολογίας- Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
  • 2013-2015     Ερευνητικός συνεργάτης, Ζωολογία Ασπονδύλων, Ζωολογικό Μουσείο, Ε.Κ.Π.Α.
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content