ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας,

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

  • 25/07/2018 – : Μεταπτυχιακός συνεργάτης στο πρόγραμμα “Radiolabeled Vectors in Nuclear Oncology” (E-12224), ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, υπεύθυνος έργου: Δρ. Θεοδοσία Μάινα–Nock

ΣΠΟΥΔΕΣ:

  • 18/04/2019 – : Υποψήφιος διδάκτορας, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Κρήτης, υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Λιαπάκης. Εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στη Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, υπεύθυνος: Δρ. Θεοδοσία Μάινα–Nock
  • Μάιος-Ιούνιος 2019: Εκπαιδευτικό σεμιναρίου «6th international_Lab Animal Course_Crete_2019_FELASA accredited»
  • 2014-16: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νευροεπιστήμες”, Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • 2008-14: Τμήμα Χημείας, Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

  • Αγγλικά: Level 1 Certificate of English, University of Cambridge

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

  • 2016:   Διπλωματική εργασία, τίτλος: Υποκλωνοποίηση του γονιδίου του τύπου 2 υποδοχέα του CRF και φαρμακολογικός χαρακτηρισμός του υποδοχέα. Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Λιαπάκης Γεώργιος
  • 2013:   Πτυχιακή εργασία, τίτλος:  Μελέτη της διατήρησης της επίκτητης αντοχής στα φάρμακα, του πρωτόζωου παρασίτου Leishmania,μετά από πέρασμα σε ανθρώπινα κύτταρα της σειράς THP-1. Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής. Επιβλέπων: Επ. Καθ. Μ. Αντωνίου, Υπεύθυνος: καθ. Χ. Κατερινόπουλος

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 9.  Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια: 11

Link to Scopus:

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=Kanellopoulos&st2=Panagiotis&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=NCSR+Demokritos&sid=f59263b53308d38b40d1b7d4c2dc6235&sot=anl&sdt=aut&sl=46&s=AU-ID%28%22Kanellopoulos%2c+Panagiotis%22+56500399600%29&partialQuery=&txGid=d87fd2f9ebfc35c9eb96bd96102b52f1

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία

2018-2023 | Cyclotron Rotterdam BV

To ερευνητικό πρόγραμμα «Ραδιοσημασμένα μόρια στόχευσης στην πυρηνική ογκολογία» με κωδικό Ε12224 έχει 5ετή χρονική διάρκεια (2018-2023) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με τον ερευνητικό και χρηματοδοτικό φορέα Cyclotron Rotterdam BV...

readmore-arrow

New SST2R-antagonists in the diagnosis of neuroendocrine tumors with PET/CT

2020-2022 | ICPO Academy

  To ερευνητικό πρόγραμμα «Νέοι SST2R-ανταγωνιστές στη διάγνωση νευροενδοκρινικών όγκων με PET/CT» με κωδικό Ε12452 έχει 1ετή χρονική διάρκεια (2020-2022) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Τμήμα Χημείας, Παν/μι...

readmore-arrow

Development of Radiometalated GRPR-Antagonists for Tumor Diagnosis and Therapy

2014-2016 | Advanced Accelerator Applications

To ερευνητικό πρόγραμμα «Ανάπτυξη GRPR-ανταγωνιστών σημασμένων με μεταλλικά ραδιονουκλίδια στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου» με κωδικό Ε11902 έχει 3ετή χρονική διάρκεια (2014-2016) και ΕΥ την Δρ. Θ. Μάϊνα-Νοκ. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Τμήμα Πυ...

readmore-arrow

Βελτιωμένη στόχευση όγκων με ραδιοσημασμένους πεπτιδομιμητές

2018-2022 | Ludwig Boltzmann Institute Applied Diagnostics/Austrian Science Foundation (FWF)

To ερευνητικό πρόγραμμα «Βελτιωμένη στόχευση όγκων με ραδιοσημασμένους πεπτιδομιμητές» με κωδικό RPMs έχει 5ετή χρονική διάρκεια (2018-2023) και ΕΥ τον Δρ. B. A. Nock. Αποτελεί ερευνητική συνεργασία της ομάδας Μοριακής Ραδιοφαρμακευτικής με το Ludwig Boltzmann Institute Applied Diagnostics, Vienna, ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content