ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ


Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας (Β), Χημικός Μηχανικός

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ

Ο Δρ. Νίκος Παπαδημητρίου είναι Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας στο Εργαστήριο Ηλιακών και άλλων Ενεργειακών Συστημάτων, από το 2021. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ (2004), κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας (ΕΜΠ, 2007) και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΕΜΠ, 2009) με θέμα την αποθήκευση αερίων σε στερεά υλικά για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Έχει εργαστεί στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (2010-2016), στο Leiden Academic Centre for Drug Research (Ολλανδία) ως επισκέπτης ερευνητής (2012-2014) και στη ΔΕΗ Α.Ε. ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών (2016-2021). Εκεί ήταν και υπεύθυνος για τη διαπίστευση του εργαστηρίου κατά το πρότυπο ISO 17025. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο της Επιστήμης Υλικών και, συγκεκριμένα, σχετίζονται με τη χημική θερμοδυναμική, την ισορροπία φάσεων, τη στατιστική μηχανική και τη μοριακή προσομοίωση. Από πλευράς εφαρμογών, έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην αποθήκευση υδρογόνου ως φορέα ενέργειας, στις διεργασίες δέσμευσης και αξιοποίησης CO2 και στην αξιοποίηση των υδριτών αερίου (clathrate hydrates) σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες, όπως: παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας και διαχωρισμός αερίων. Επίσης έχει ασχοληθεί με τα φαινόμενα διάχυσης μέσα από βιολογικές μεμβράνες. Στα παραπάνω αντικείμενα, έχει χρησιμοποιήσει τόσο πειραματικές όσο και υπολογιστικές μεθόδους. Πρόσφατα, ασχολείται με την εκμετάλλευση της θερμικής ηλιακής ενέργειας, τη μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση των αντίστοιχων διεργασιών και συστημάτων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας σε οικιακή και βιομηχανική κλίμακα. Επιπλέον, ασχολείται με την επικοινωνία της επιστήμης προς το ευρύ κοινό και είναι μέλος της επιστημονικής-θεατρικής ομάδας «Science Reactors». Έχει περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (Scopus h-index 10), πάνω από 30 ανακοινώσεις σε συνέδρια, είναι κριτής εργασιών σε πολλά περιοδικά του πεδίου του και έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς (ΙΚΥ, ΓΓΕΤ, ΕΣΠΑ, ΔΕΗ). Το έργο του έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις (από IUPAC, IKY, Ίδρυμα Ευγενίδου κ.ά.).

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Κλιμάκωση μεγέθους της ηλεκτροχημικά ενισχυόμενης καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή καυσίμων

- |

readmore-arrow

Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός

- |

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content