Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
  • Μοντελοποίηση έκθεσης σε αιωρούμενα σωματίδια και υπολογισμός δόσης στο αναπνευστικό σύστημα
  • Ανακατασκευή γεωμετρίας από ιατρικές εικόνες και δημιουργία υπολογιστικών πλεγμάτων (εξατομικευμένη υπολογιστική μοντελοποίηση)
  • Υπολογιστική Δυναμική Ρευστού-Σωματιδίων (Computational Fluid-Particle Dynamics, CFPD)
  • Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς μίκρο- και νάνο-σωματιδιών διεσπαρμένων σε ρέοντα βιορευστά
  • Αλληλεπίδραση βιορευστών-στερεού τοιχώματος (Fluid-structure interaction, FSI)
  • Βιομηχανικές αντλίες θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας
  • Ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και ψύξης κτηρίων
  • Συστήματα ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας για τη βιομηχανία
  • Προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κτήρια

Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών (ΕΘΑΠΟΡ)

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών (ΕΘΑΠΟΡ) ανήκει στο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Η ομάδα του ΕΘΑΠΟΡ έχει ένα φαινομενικά πολύ ευρύ πεδίο έρευνας που εκτείνεται από την πυρηνική ασφάλεια και τη νανοτεχνολογία ως τις επιστήμες υγείας και την ενέργεια. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της ομάδας επικεντρώνεται στις ροές σωματιδίων στα συστήματα αυτά, και η μελέτη γίνεται υπολογιστικά είτε αναπτύσσοντας εργαλεία αριθμητικής προσομοίωσης είτε χρησιμοποιώντας εμπορικό λογισμικό.

Κύριο αντικείμενο του ΕΘΑΠΟΡ είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την μοντελοποίηση βιορευστών, η οποία στοχεύει στον υπολογισμό της μεταφοράς, διάχυσης και εναπόθεσης σωματιδίων στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και στον υπολογισμό των χαρακτηριστικών της ροής του αίματος σε σύνθετες γεωμετρίες.

Τα τελευταία χρόνια, μέλη της ομάδας του ΕΘΑΠΟΡ ασχολούνται επίσης με την μελέτη θερμικών διεργασιών και θερμοδυναμικών κύκλων, όπως η ανάπτυξη και μοντελοποίηση αντλιών θερμότητας για οικιακή και βιομηχανική χρήση και ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων για κτήρια.

Τα μέλη του ΕΘΑΠΟΡ συμμετέχουν επίσης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδεύουν προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ελληνικών και ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, στα θέματα που άπτονται στο αντικείμενο του εργαστηρίου, αλλά και στο λογισμικό που αναπτύσσεται σε αυτό.

Gallery Φωτογραφιών του Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών (ΕΘΑΠΟΡ)

Προσωπικό

Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός
Μηχανολόγος Μηχανικός

Δείτε όλο το Προσωπικό του ΙΠΡΕΤΕΑ

Δείτε όλο το Προσωπικό του ΙΠΡΕΤΕΑ

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
RES4BUILD will decarbonise the energy consumption in buildings by developing integrated renewable energy-based solutions that are tailored to the needs and requirements of users and installers. The co...
NanoInformaTIX develops a web-based Sustainable Nanoinformatics Framework (SNF) platform for risk management of engineered nanomaterials (ENM) in industrial manufacturing. The tool will be based on th...
Το έργο ασχολείται με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για την εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας, μέσω της αναβάθμισής της με τη χρήση αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και στη συνέχεια...
Knowledge about nanotechnology-enabled processes and products and related nanosafety issues (hazards, fate, risk...) is growing rapidly, achieved through numerous European or national programs launche...
SCAFFOLD collected, reviewed and analyzed relevant quantitative and qualitative information and data on current strategies, methods and tools for workers protection against manufactured nanomaterials ...
Η κύρια ιδέα του έργου ήταν ο υπολογισμός των δυνάμεων που ασκούνται στα διάφορα τμήματα του ενδαγγειακού μοσχεύματος ανάλογα με τις αιμοδυναμικές συνθήκες και τη γεωμετρική διαμόρφωση που αυτό θα λάβ...
After four years of operation in the 6th Framework Programme (FP6) of Research and Development of the European Commission, the SARNET (Severe Accident Research NETwork of excellence) network has conti...
Nanotechnology is a fast-growing industry producing a wide variety of manufactured nanomaterials (MNMs) and numerous potential applications. Consequently, the potential for exposure to humans and the ...
NanoTEST was a collaborative research project, funded under the EU Seventh Framework Programme for Health 2007. The project brought together a team of lead scientists in Europe, and the overall aim wa...
Technological advances allow the targeted production of objects and materials in the nanoscale (smaller than 100 nm). Nanomaterials have chemical, physical and bioactive characteristics, which are dif...
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων & Βιομηχανικής Ασφάλειας
Ελλάδα
Καθ. Σ. Καρέλλα (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών)
Ελλάδα
Επικ. Καθ. Μ. Καβουσανάκη (Σχολή Χημικών Μηχανικών)
Ελλάδα
Καθ. Α. Παπαγιάννη (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ελλάδα
Επικ. Καθ. Ε. Ευθυμιάδου (Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ελλάδα
Αναπλ. Καθ. Δ. Μανωλάκος (Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Ελλάδα
Δρ. Ιωάννη Δροσσινό (Διευθυντής Ερευνών, European Commission - Joint Research Center, Ispra)
Ιταλία

Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content