ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ


Διευθυντής Ερευνών, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δρ. Χρήστος Δ. Χουσιάδας (Μηχ. Μηχανικός, ΕΜΠ, 1983; DEA και PhD στη Μηχανική, Institut National Polytechnique de Grenoble, 1984, 1987) είναι αναγνωρισμένος ειδικός στις ροές αερολυμάτων. Έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στην έρευνα και την διαχείριση έργων σε ροές αερολυμάτων, πυρηνική τεχνολογία, υπολογιστική μηχανική, φαινόμενα μεταφοράς, βιορευστομηχανική και πολυφασικά συστήματα. Εργάσθηκε 1 χρόνο στη βιομηχανική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Innovations Thermiques (Γαλλία), 7 χρόνια στο Κοινό Κέντρο Ερευνών-Ευρατόμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 4 χρόνια στην Γαλλική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (CEA). Ο Δρ. Χουσιάδας είναι Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και προϊστάμενος του Εργαστηρίου Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης & Πολυφασικών Ροών στο ΙΠΡΕΤΕΑ. Από το 2008 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος σε πλήθος Ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, έχοντας προσελκύσει αξιόλογη εξωτερική χρηματοδότηση. Είναι συγγραφέας άνω των 150 πρωτότυπων εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια (εκ των οποίων 80 σε διεθνή περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων και μονογραφιών), οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα κατευθύνσεων και εφαρμογών. Έχει επιβλέψει πέντε διδακτορικές διατριβές. Έχει λάβει υποτροφία από την ΕΟΚ για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, και έχει τιμηθεί με βραβείο και διάκριση από το ΙΚΥ. Γνωρίζει άπταιστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά) και έχει πλούσια διεθνή επαγγελματική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας σε διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης. Ως εμπειρογνώμονας έχει σημαντική συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής Ε&Α, σε τεχνικές, επιστημονικές και επιτροπές αξιολόγησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε κύριες επιτροπές ή ανώτατα συμβουλευτικά όργανα, όπως στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Γαλλικού Οργανισμού για την Πυρηνική Ασφάλεια (IRSN) στο αντικείμενο της ασφάλειας αντιδραστήρων (Severe Accidents), ή στον Τομεακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΤΕΣ) Ενέργειας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) (2011-2018). Είναι συνιδρυτής της Ελληνικής Εταιρίας Έρευνας Αερολυμάτων (ΕΕΕΑ) (HAAR- Hellenic Association for Aerosol Research), η οποία αποτελεί μέρος της European Aerosol Assembly.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Severe Accident Research Network of Excellence 2

2009-2013 | Fission-2008-2.1.1-231747

After four years of operation in the 6th Framework Programme (FP6) of Research and Development of the European Commission, the SARNET (Severe Accident Research NETwork of excellence) network has continued its activity between 2009 and 2013 with financial support of FP7 as the SARNET2 project. Forty-...

readmore-arrow

Development of Exposure Scenarios for Manufactured Nanomaterials

2009-2010 | EU - FP7 - NMP-2009-CSA- 247794

Nanotechnology is a fast-growing industry producing a wide variety of manufactured nanomaterials (MNMs) and numerous potential applications. Consequently, the potential for exposure to humans and the environment is likely to increase. Human exposure to MNMs and environmental release of these materia...

readmore-arrow

Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics

2008-2012 | EU - FP7 - NMP-HEALTH-F5-2008-201335

NanoTEST was a collaborative research project, funded under the EU Seventh Framework Programme for Health 2007. The project brought together a team of lead scientists in Europe, and the overall aim was to develop alternative testing strategies and high-throughput toxicity testing protocols using in ...

readmore-arrow

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics

2019-2023 | EU - H2020-NMBP-14-2018-814426

NanoInformaTIX develops a web-based Sustainable Nanoinformatics Framework (SNF) platform for risk management of engineered nanomaterials (ENM) in industrial manufacturing. The tool will be based on the significant amounts of data on physico-chemical and toxicological and ecotoxicological properties ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content