ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ


Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Γιώργος Μεραμβελιωτάκης είναι τελειόφοιτος της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Από το 2019 αποτελεί μέλος του εργαστηρίου Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται σε:

Θερμικά-ηλιακά και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Γεωθερμική ενέργεια

Διατάξεις αντλιών θερμότητας

Σχεδιασμό και βελτιστοποίηση ενεργειακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών

Υπολογιστική προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων

Επιλεγμένα Έργα

Renewables for clean energy buildings in a future power system

2019-2023 | EU - H2020-LC-SC3-2018-RES-4-814865

RES4BUILD will decarbonise the energy consumption in buildings by developing integrated renewable energy-based solutions that are tailored to the needs and requirements of users and installers. The consortium’s multidisciplinary team of experts will:

  • Improve the performance and reduce t...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content