ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Διευθυντής Ερευνών, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δρ. Παναγιώτης Νεοφύτου αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακολούθως έλαβε τον Διδακτορικό του τίτλο από το Department of Mechanical and Aerospace Engineering του University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) με ειδίκευση στην ανάπτυξη λογισμικού Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής για το κυκλοφοριακό σύστημα αίμα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες καταστατικές εξισώσεις για την ρεολογία του αίματος. Το 2002 εντάχθηκε στο δυναμικό του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως μεταδιδακτορικός ερευνητής με αντικείμενο την μοντελοποίηση ατμοσφαιρικών ροών στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Το 2007 μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης & Πολυφασικών Ροών (ΕΘΑΠΟΡ) ως ερευνητικό προσωπικό. Τα τελευταία  20 χρόνια εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή λογισμικού προσομοίωσης αιματικών ροών. Συμμετείχε σε αρκετά Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα όπως τα ROSE, QNET, OSCAR, REVEAL, HENVINET, NANEX EC4SAFENANO και NanoinformaTIX. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος των Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων SCAFFOLD και MIFIS καθώς και του έργου ΔΕΚΑ, χρηματοδοτούμενου από την ΓΓΕΤ, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 350 χιλιάδων ευρώ. Έχει πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια συμπεριλαμβανομένων 5 αυτοδύναμων δημοσιεύσεων και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου αριστείας Virtual Physiological Human”.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics

2019-2023 | EU - H2020-NMBP-14-2018-814426

NanoInformaTIX develops a web-based Sustainable Nanoinformatics Framework (SNF) platform for risk management of engineered nanomaterials (ENM) in industrial manufacturing. The tool will be based on the significant amounts of data on physico-chemical and toxicological and ecotoxicological properties ...

readmore-arrow

Renewables for clean energy buildings in a future power system

2019-2023 | EU - H2020-LC-SC3-2018-RES-4-814865

RES4BUILD will decarbonise the energy consumption in buildings by developing integrated renewable energy-based solutions that are tailored to the needs and requirements of users and installers. The consortium’s multidisciplinary team of experts will:

  • Improve the performance and reduce t...

readmore-arrow

European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials Nanotechnologies

2016-2019 | EU - H2020-NMBP-CSA-2016-723623

Knowledge about nanotechnology-enabled processes and products and related nanosafety issues (hazards, fate, risk...) is growing rapidly, achieved through numerous European or national programs launched over the last decade, but effective use of this knowledge for risk management by market actors is ...

readmore-arrow

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

2015- | EU - H2020

SCAFFOLD collected, reviewed and analyzed relevant quantitative and qualitative information and data on current strategies, methods and tools for workers protection against manufactured nanomaterials (MNMs), in order to identify needs and gaps for proper risk management. Four main topics were analyz...

readmore-arrow

Integrated prognostic system for risk assessment in stent implantations for Abdominal Aortic Aneurysm repair

2012-2015 | ΓΓΕΤ - 09ΣΥΝ-12-1153

Η κύρια ιδέα του έργου ήταν ο υπολογισμός των δυνάμεων που ασκούνται στα διάφορα τμήματα του ενδαγγειακού μοσχεύματος ανάλογα με τις αιμοδυναμικές συνθήκες και τη γεωμετρική διαμόρφωση που αυτό θα λάβει μετά την τοποθέτησή του στο ανθρώπινο σώμα με σκοπό να εκτιμηθεί η εξατομικευμένη πιθανότητα μετα...

readmore-arrow

Development of Exposure Scenarios for Manufactured Nanomaterials

2009-2010 | EU - FP7 - NMP-2009-CSA- 247794

Nanotechnology is a fast-growing industry producing a wide variety of manufactured nanomaterials (MNMs) and numerous potential applications. Consequently, the potential for exposure to humans and the environment is likely to increase. Human exposure to MNMs and environmental release of these materia...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content