ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο Δρ. Γιώργος Κοσμαδάκης σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) απ’ όπου αποφοίτησε το 2003. Κατέχει M.Sc. από το ΕΜΠ το 2004 με τίτλο «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας». Έπειτα, ξεκίνησε το διδακτορικό του στο ΕΜΠ που αφορά την έρευνα της καύσης υδρογόνου και των εκπεμπόμενων ρύπων σε μηχανές εσωτερικής καύσης με την ανάπτυξη ενός 3D κώδικα υπολογιστικής ρευστομηχανικής, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2011. Από το 2006, εργάζεται ως ο κύριος ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά έργα (FP7, H2020 και χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που σχετίζονται κυρίως με εφαρμογές ανάκτησης θερμότητας με βάση την τεχνολογία οργανικού κύκλου Rankine, αντλίες θερμότητας, συστήματα ηλιακής ενέργειας και αφαλάτωσης. Εργάζεται στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ως Συνεργαζόμενος Ερευνητής από το 2017 σε ένα βιομηχανικό έργο που σχετίζεται με αντλίες θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας για ανάκτηση θερμότητας. Από το 2019 είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου που σχετίζεται με συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κτίρια (H2020-RES4BUILD).

Ο Δρ. Κοσμαδάκης έχει 55 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 2 κεφάλαια βιβλίων και 35 δημοσιεύσεις σε συνέδρια, με δείκτη h ίσο με 21 (Scopus, Ιούλιος 2020, εξαιρουμένων των αυτοαναφορών) και περισσότερες από 1500 αναφορές συνολικά. Είναι επίσης μέλος της συντακτικής ομάδας έξι διεθνών περιοδικών, κριτής σε περισσότερα από 25 περιοδικά και ενεργεί ως αξιολογητής προτάσεων για χρηματοδότηση για διάφορους οργανισμούς.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Renewables for clean energy buildings in a future power system

2019-2023 | EU - H2020-LC-SC3-2018-RES-4-814865

RES4BUILD will decarbonise the energy consumption in buildings by developing integrated renewable energy-based solutions that are tailored to the needs and requirements of users and installers. The consortium’s multidisciplinary team of experts will:

  • Improve the performance and reduce t...

readmore-arrow

Integrated solutions for low-temperature waste heat recovery and exploitation in industrial processes

2017-2021 | Stavros Niarchos Foundation and Psyctotherm company

Το έργο ασχολείται με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για την εκμετάλλευση της απορριπτόμενης θερμότητας, μέσω της αναβάθμισής της με τη χρήση αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών και στη συνέχεια την επαναχρησιμοποίησή της. Προκειμένου να αυξηθεί η ευελιξία και να ελαχιστοποιηθεί η απορριφθείσα...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content