ΠΗΛΟΥ
ΜΑΡΙΚΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Δρ Μαρίκα Πηλού είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Σχολή Μηχ. Μηχανικών, ΕΜΠ) και κατέχει MSc από το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και τη Σχολή Μηχ. Μηχανικών, ΕΜΠ). Η διδακτορική της διατριβή για την αλληλεπίδραση σωματιδίων με ρέοντα βιορευστά ήταν συνεργασία της Σχολής Μηχ. Μηχανικών (ΕΜΠ) και του Εργαστηρίου Θερμοϋδραυλικής Ανάλυσης και Πολυφασικών Ροών (ΕΘΑΠΟΡ) (ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος») και χρηματοδοτήθηκε από υποτροφία από του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (2007-2011). Η Δρ Πηλού είναι εξωτερικός ερευνητικός συνεργάτης του ΕΘΑΠΟΡ από το 2007. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην υπολογιστική μοντελοποίηση νάνο- και μίκρο- σωματιδίων στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικές διεργασίες (μεταφορά, διάχυση, αδράνεια, εξωτερικά δυναμικά πεδία κ.λπ.) με μεθοδολογίες υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD). Πρόσθετα, ασχολείται με την εκτίμηση της εναπόθεσης αερολύματος στην αναπνευστική οδό του ανθρώπου μέσω εισπνοής. Πρόσφατα, εργάζεται επίσης και στη μοντελοποίηση της λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων κτιρίων που περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού σε FORTRAN, MATLAB / OCTAVE και Python. Έχει συνεργαστεί σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (RES4BUILD, EC4SafeNano, Scaffold, NanoTEST, NanoImpactNet) τόσο σε επιστημονικό επίπεδο (μεθοδολογία και ανάπτυξη λογισμικού, σύνταξη παραδοτέων) όσο και σε διοικητικό επίπεδο (οργάνωση εργαστηρίων / συναντήσεων, διαχείριση). Η Δρ Πηλού συμμετέχει επίσης τακτικά σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έχει επιβλέψει τρεις Διπλωματικές Εργασίες σε συνεργασία με τον καθηγητή Σ. Τσαγγάρη (Σχολή Μηχ. Μηχανικών, ΕΜΠ) και έχει εκπαιδεύσει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο λογισμικό του ΕΘΑΠΟΡ και στη δοσιμετρία του αναπνευστικού συστήματος μέσω συνεργασιών με άλλα εργαστήρια ή / και εκπαιδευτικά ιδρύματα. (Ελληνικά και Ευρωπαϊκά). Παράλληλα, είναι αποδέκτης υποτροφίας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY), στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη δοσιμετρία στο αναπνευστικό σύστημα (01/2020-12/2021).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Renewables for clean energy buildings in a future power system

2019-2023 | EU - H2020-LC-SC3-2018-RES-4-814865

RES4BUILD will decarbonise the energy consumption in buildings by developing integrated renewable energy-based solutions that are tailored to the needs and requirements of users and installers. The consortium’s multidisciplinary team of experts will:

  • Improve the performance and reduce t...

readmore-arrow

European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials Nanotechnologies

2016-2019 | EU - H2020-NMBP-CSA-2016-723623

Knowledge about nanotechnology-enabled processes and products and related nanosafety issues (hazards, fate, risk...) is growing rapidly, achieved through numerous European or national programs launched over the last decade, but effective use of this knowledge for risk management by market actors is ...

readmore-arrow

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

2015- | EU - H2020

SCAFFOLD collected, reviewed and analyzed relevant quantitative and qualitative information and data on current strategies, methods and tools for workers protection against manufactured nanomaterials (MNMs), in order to identify needs and gaps for proper risk management. Four main topics were analyz...

readmore-arrow

Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics

2008-2012 | EU - FP7 - NMP-HEALTH-F5-2008-201335

NanoTEST was a collaborative research project, funded under the EU Seventh Framework Programme for Health 2007. The project brought together a team of lead scientists in Europe, and the overall aim was to develop alternative testing strategies and high-throughput toxicity testing protocols using in ...

readmore-arrow

European Network on the Health and Environmental Impact of Nanomaterials

2008-2012 | EU - FP7 - NMP4-CA-2008-218539

Technological advances allow the targeted production of objects and materials in the nanoscale (smaller than 100 nm). Nanomaterials have chemical, physical and bioactive characteristics, which are different from those of larger entities of the same materials. Nanoparticles can pass through body barr...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content