ΜΑΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,

ΜΑΝΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ο Δρ. Ε. Μάνιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Συμμετέχει στην «Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης» με επιστημονικό υπεύθυνο την Δρ. Κ. Μεργιά, όπου εργάζεται για το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης». Πριν το 2019 ήταν συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Έλαβε Διδακτορικό (PhD) στη Στερεά Κατάσταση και Επιστήμη Υλικών το 2011 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μαγνητικών Μέσων Εγγραφής Νέας Γενιάς». Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Στερεά Κατάσταση και Επιστήμη Υλικών το 2003 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Έλαβε Πτυχίο (BSc) Φυσικής το 2000 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής.

Έχει εργαστεί σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα: «Magnetoelectric Materials in Reconfigurable Antennas – MAGELLAN» (2013-2015), «Μαγνητικά Υποβοηθούμενη Αιμοκάθαρση: Σιδηρομαγνητικά Νανοσωματίδια για την Απομάκρυνση Τοξινών» (Αρ. Μελέτης 0901 Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, 2012), «Combining innovative portable VISUAL, ACOUSTIC, MAGNETIC, and NMR methods, with in-situ CHEMICAL diagnostic tools for effective failure assessment and maintenance strategy of RAIL and subway system – DIAGNO-RAIL» (2011-2012), «Terabit Magnetic Storage Technologies – TERAMAGSTOR» (2008-2010).

Έχει δημοσιεύσει 28 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 2 κεφάλαια βιβλίων, 1 βιβλίο και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 14 τεχνικών αναφορών για ερευνητικά προγράμματα. Αριθμός αναφορών 329, h-index 11 (στοιχεία βάσης δεδομένων SCOPUS).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη μελέτη, με χρήση μετρήσεων ηλεκτρικής αντίστασης και μαγνητικών μετρήσεων, των δομικών αλλαγών που επιφέρει η ακτινοβόληση σε κράματα FeCr και στο W, με μαγνητικά οξείδια που έχουν μαγνητοηλεκτρικές ιδιότητες, με τη μαγνητική εγγραφή, με υβριδικά συστήματα υπεραγωγού/σιδηρομαγνήτη και με μεταλλικά λεπτά υμένια που έχουν μαγνητικές ιδιότητες.

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content