Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
  • Βλάβες από ακτινοβόληση σε υλικά σύντηξης
  • Φυσικές, μηχανικές & ραδιολογικές ιδιότητες υλικών σύντηξης
  • Υλικά και συστήματα σε άμεση επαφή με το πλάσμα
  • Νετρονικοί υπολογισμοί
  • Ακτινοπροστασία
  • Πυρηνικές μέθοδοι

Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Το πλάσμα μέσα στο Tokamak ITER.
Πηγή: www.iter.org

Κύριος στόχος της Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (ΟΤΣ, http://ftg.demokritos.gr/) είναι να συνεισφέρει στην παγκόσμια προσπάθεια για την επίτευξη παραγωγής ενέργειας από τη σύντηξη, η οποία μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή, καθαρή και πρακτικά αστείρευτη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα.

Η Σύντηξη είναι η σημαντικότερη πηγή ενέργειας στο σύμπαν καθώς σε αυτήν οφείλεται η ενέργεια του Ήλιου και των άστρων. Είναι η πυρηνική αντίδραση μεταξύ δύο ελαφρών ατομικών πυρήνων που ενώνονται (συντήκονται) για να σχηματίσουν ένα βαρύτερο πυρήνα, απελευθερώνοντας παράλληλα ένα μεγάλο ποσό ενέργειας. Η χρήση της σύντηξης για παραγωγή ενέργειας πάνω στη γη είναι μια σύνθετη επιστημονική και τεχνολογική πρόκληση.

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για την Ενέργεια από τη Σύντηξη περιγράφει λεπτομερειακά το σχέδιο της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας για την επίτευξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη σύντηξη. Η Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης αποτελεί ενεργό μέλος αυτής της κοινότητας συμβάλλοντας αποφασιστικά στους δύο πυλώνες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης:

  1. Προετοιμασία του επόμενου μεγάλου πειράματος ITER  μέσω της αξιοποίησης της συσκευής Joint European Torus (JET), και
  2. Ανάπτυξη νέων ιδεών για την μελλοντική πρότυπη μονάδα παραγωγής ενέργειας από τη σύντηξη

Η ΟΤΣ συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Θερμοπυρηνικής Σύντηξης ως επικεφαλής του Προγράμματος Τεχνολογίας Σύντηξης ενώ συντονίζει την σχετική έρευνα που διεξάγεται εντός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από την ομάδα επιστημόνων του ΙΠΡΕΤΕΑ, του Ινστιτούτου Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ) και του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές αυτών των Ινστιτούτων για της ερευνητικές δραστηριότητες της ΟΤΣ.

Η έρευνα και οι υποδομές της ΟΤΣ μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:

  • Υλικά σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας
  • Ακτινοφυσική

Οι δραστηριότητες της ομάδας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ανιχνευτών νετρονίων, νετρονικούς υπολογισμούς Monte-Carlo για μεταφορά νετρονίων και ενεργοποίηση, μελέτες της βλάβης που υφίστανται τα υλικά κατά την ακτινοβόληση με νετρόνια και ταχέα ιόντα, πειραματική επιβεβαίωση θεωρητικών μοντέλων για την επίδραση της ακτινοβόλησης στα υλικά, κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ πλάσματος και υλικών στα τοιχώματα συγκράτησης και διαγνωστικά πλάσματος. Επιπλέον, η έρευνα της ΟΤΣ επεκτείνεται και ευρύτερα σε θέματα όπως η θερμική προστασία σε αεροδιαστημικές εφαρμογές, η συναρμογή ανόμοιων υλικών για υψηλές θερμοκρασίες, η νανοτεχνολογία, η αρχαιομετρία κ.α. τα οποία μελετώνται σε στενή συνεργασία με Ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες και βιομηχανίες καθώς και με επιστήμονες από τα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ-«Δημόκριτος»

Gallery Φωτογραφιών του Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης

Προσωπικό

Υποδομές

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
Το πρόγραμμα EUROfusion συγκεντρώνει και κατευθύνει την έρευνα που διεξάγεται σε όλη την Ευρώπη με στόχο την υλοποίηση της παρ...
Τo FRINGE είναι μια δράση έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020-FETOPEN και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας υβριδικής τεχνολογία για τη θεραπεία του καρκίνου. Στόχο...
Το βολφράμιο (W) παίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την παραγωγή ενέργειας από την σύντηξη καθώς θεωρείται αυτή τη στιγμή το καταλληλότερο υλικό για να τοποθετηθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση ε...
Το πρόγραμμα HYDRA αποσκοπεί στην ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων θερμικής προστασίας για χρήση σε διαστημικές εφαρμογές με ακραίες συνθήκες οξειδωτικού περιβάλλοντος και υψηλή θερμική αντίσταση, όπως γ...
Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει ...
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

TECNALIA
Spain
Polytechnic of Turin
Italy
University of Leeds School of Physics and Astronomy
United Kingdom
Laboratoire Leon Brillouin CEA
Saclay, France
Rutherford Appleton Laboratory
United Kingdom
Polish Academy of Science, Institute of Physics
Warsaw
National Institute for Lasers, Plasma & Radiation Physics
Romania
SCK-CEN, Belgian Nuclear Research Centre
Belgium
Max-Planck Institute for Plasma Physics
Germany
Culham Centre for Fusion Energy (CCFE), UK Atomic Energy Authority
United Kingdom
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Madrid, Spain
Reactor Institute Delft, Delft University of Technology
The Netherlands
Italian National Agency for New Technologies, Energy & Sustainable Economic Development (ENEA)
Italy
Aerospace Materials & Advanced Technologies
Austria
KTH Royal Institute of Technology
Sweden
Unité Matériaux et Transformations (UMET), Université de Lille I
France

Ευρωπαϊκές Βιομηχανίες

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content