Εργαστήριο Παρασκευής και Κατεργασίας Υλικών

Περιγραφή

Σύστημα εναπόθεσης υμενίων

Σύστημα εναπόθεσης λεπτών υμενίων

Σύστημα εναπόθεσης με τη μέθοδο της μαγνητικά υποβοηθούμενης καθοδικής ιοντοβολής το οποίο αποτελείται από

 • DC και RF πηγές καθοδικής ιοντοβολής
 • Θέρμανση/bias voltage/περιστροφή του υποστρώματος
 • 2 θέσεις στόχων καθοδικής ιοντοβολής

Όργανα μεταλλογραφικής ανάλυσης

Αυτόματος στιλβωτής Struers Tegramin 25

 • Zeiss Axio Imager.Z2m οπτικό μικροσκόπιο αυτόματης εστίασης, φωτεινό/σκοτεινό πεδίο, αντίθεση συμβολομετρίας κυκλικά πολωμένου φωτός, ×100 μέγιστη μεγέθυνση στον ακτικειμενικό φακό
 • Struers Tegramin 25 αυτόματος στιλβωτής με 6 θέσεις δείγματος
 • Struers Lectropol 5 αυτόματος στιλβωτής ηλεκτρικής και χημικής προσβολής/λείανσης
 • Buehler IsoMet τροχός κοπής
 • Buehler Minimet 1000 στιλβωτής
 • Fume hood for chemical processing and preparation of samples

Φούρνος ανόπτησης υψηλών θερμοκρασιών

Θερμική κατεργασία υλικών

Διάφορα συστήματα ανόπτησης σε υψηλό κενό ή υπό αδρανή ατμόσφαιρα σε θερμοκρασίες έως 1750ºC

Κατεργασία ραδιενεργών δειγμάτων

 • Θωρακισμένη εστία
 • Θωρακισμένα glove boxes
 • Dry hot cells

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Πυρηνική Τεχνολογία

Δείτε τη λίστα See the list

Δείτε όλα τα Εργαστήρια

Δείτε τη λίστα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content