ΜΗΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ


Συνεργαζόμενος Ερευνητής,

ΜΗΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Η Ελένη Μήτση είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2017) και κάτοχος μεταπτυχιακού με τίτλο “Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές ” του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (2019) . Κατά τη διάρκεια των σπουδών της και στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών ασχολήθηκε με τη δημιουργία λογισμικού ανάλυσης φασμάτων μ-XRF ανοιχτού κώδικα, αλλά και με τη φασματοσκοπία νετρονίων και συγκεκριμένα με τη μελέτη υγρού σπινθηριστή και κατάλληλου κυκλώματος για την καταγραφή και ανάλυση φασμάτων ταχέων νετρονίων.

Από το 2020 εργάζεται ως εξωτερική συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στην ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (https://ftg.demokritos.gr/), όπου ασχολείται με την μελέτη της δημιουργίας και αποκατάστασης βλαβών από ακτινοβόληση ταχέων πρωτονίων σε βολφράμιο, με in-situ μετρήσεις της ηλεκτρικής αντίστασης.

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content