ΤΣΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας,

ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο Τσαβαλάς Παύλος είναι υποψήφιος διδάκτορας και εργάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης (EUROfusion) στην Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (FTG) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το 2016.

Στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής με τίτλο «Μελέτη εσωτερικών τοιχωμάτων του JET tokamak» μελετώνται τα εσωτερικά τοιχώματα του κύριου θαλάμου του JET Tokamak μετά την έκθεσή τους στο πλάσμα με σκοπό να προσδιορισθεί η διάβρωση, η παρακράτηση καυσίμου και η εναπόθεση υλικού από άλλες περιοχές του tokamak. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι η ανάλυση με τη χρήση ιοντικών δεσμών, η φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης με φασματοσκοπία ενεργειακής ανάλυσης ακτίνων Χ και η περίθλαση ακτίνων Χ. Σημαντικό μέρος της διδακτορικής του διατριβής αναφέρεται στον προσδιορισμό των διαφορικών ενεργών διατομών αντιδράσεων δέσμης δευτερίου στο βηρύλλιο. Οι μετρήσεις με χρήση ιοντικών δεσμών πραγματοποιούνται στην επιταχυντή TANDEM του ΕΚΕΦΕ «Δημοκρίτου» και στο Ινστιτούτο Ruder Boskovic, στην Κροατία.

Το 2013 έλαβε το Πτυχίο Φυσικής και το 2016 το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων από το τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).  Η διδακτορική διατριβή θα υποστηριχθεί στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content