ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Η Δρ. Βασιλοπούλου Θεοδώρα, είναι Φυσικός, Διπλωματούχος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ (2006), κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» (2008) και Διδακτορικού στη Φυσική (2012). Από το 2012 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», με κύριο αντικείμενο τις πειραματικές μετρήσεις και τους νετρονικούς υπολογισμούς σε αντιδραστήρες σύντηξης στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης, τα πειράματα ανάλυσης με νετρονική ενεργοποίηση, τους υπολογισμούς ενεργοποίησης υλικών και τις αναλύσεις γ-φασματοσκοπίας.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ακόμα η ανάπτυξη μη-καταστροφικών τεχνικών για την ανάλυση και το χαρακτηρισμό υλικών, η δοσιμετρία νετρονίων, η ακτινοπροστασία καθώς και οι υπολογιστικές μελέτες με χρήση τεχνικών Monte Carlo για την προσομοίωση πεδίων ακτινοβολίας. Στις δημοσιευμένες εργασίες της περιλαμβάνονται: 2 κεφάλαια σε βιβλία, 32 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 49 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, 41 επιστημονικές εκθέσεις.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Approval of Fluorescence and Reactive oxygen Intermediates by Neutron Generated electronic Excitation as a foundation for radically new cancer therapies

2018-2022 | European Commission / Horizon 2020

Τo FRINGE είναι μια δράση έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020-FETOPEN και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας υβριδικής τεχνολογία για τη θεραπεία του καρκίνου. Στόχος του FRINGE είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων τόσο των φωτοδυναμικών όσο και των θεραπειών που ...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow

Τεχνολογία Σύντηξης

2008-2013 | European Commission / FP7

Επιστημονικός συντονισμός των δράσεων:

  • Μελέτη βλαβών από ακτινοβόληση σε Fe και FeCr με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης
  • Κινητική της τάξης μικρής εμβέλειας σε ακτινοβολημένα κράματα Fe-Cr
  • Επίδραση της ακτινοβόλησης με ιόντα Fe στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητε...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content