ΔΕΛΛΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,

ΔΕΛΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ

O Δρ. Δελλής Σπήλιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (FTG) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το Φεβρουάριο του 2018  και εργάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης (EUROfusion).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται σχετίζονται με την μελέτη της επίδρασης ακτινοβόλησης σε μέταλλα και κράματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως σε αντιδραστήρες σύντηξης με την χρήση τεχνικής νανο/μικρο εγχάραξης (nano/micro indentation) και με μη καταστροφικές μεθόδους μέτρησης ελαστικών σταθερών.

Έλαβε Διδακτορικό στην Φυσική το 2018 από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο διδακτορικό του μελέτησε την ενίσχυση και την χειραγώγηση της φωτοφωταύγειας ημιαγωγών με την χρήση μεταλλικών νανοδομών. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Φυσική των Υλικών, από το τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2013. Έλαβε Πτυχίο στην Φυσική.

Έχει συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα: “Formation and Characterization of Plasmonic Nanoparticles” (SMARTONICS-FP7, 2017), “Laser Annealing for Improved Flexible Electronics” (EPSRC Centre for Innovative Manufacturing in Large-Area Electronics, 2016), “NANOMEGAS/NANOMEsh Gaseous Structure” (NANOMEGAS, Carathéodory funding scheme 2012-2013).

Έχει δημοσιεύσει 7 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, και έχει συμμετάσχει σε 15 διεθνή συνέδρια.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content