ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Κύριος Ερευνητής, Φυσικός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Γιώργος Αποστολόπουλος σπούδασε φυσική στο ΕΚΠΑ (Πτυχίο 1991) και στη συνέχεια εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο πανεπιστήμιο το 1997.  Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Paul Drude Institute του Βερολίνου (1997-2000) και στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (2000-2003) όπου ασχολήθηκε κυρίως με την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό ημιαγωγικών υλικών διατάξεων. Το 2004 προσλήφθηκε ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας – Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, όπου ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων σκέδασης νετρονίων και ακτίνων Χ στο χαρακτηρισμό υλικών, και το 2008 εκλέχθηκε ερευνητής του Ινστιτούτου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά τα τελευταία χρόνια στρέφονται γύρω από το πρόβλημα των υλικών στα μελλοντικά συστήματα παραγωγής ενέργειας από τη σύντηξη και κυρίως στις επιπτώσεις της ακτινοβόλησης στις ιδιότητες των υλικών.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Η επίδραση της ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση του ακτινοβολημένου βολφραμίου

2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το βολφράμιο (W) παίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την παραγωγή ενέργειας από την σύντηξη καθώς θεωρείται αυτή τη στιγμή το καταλληλότερο υλικό για να τοποθετηθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το πλάσμα (Plasma Facing Components, PFCs). Μια δυσκολία που παρουσιάζει το W κατά την εφαρμ...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow

Επιστήμη Υλικών για την παραγωγή Ενέργειας από τη Σύντηξη

2008-2011 | European Commission / FP7

readmore-arrow

Τεχνολογία Σύντηξης

2008-2013 | European Commission / FP7

Επιστημονικός συντονισμός των δράσεων:

  • Μελέτη βλαβών από ακτινοβόληση σε Fe και FeCr με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης
  • Κινητική της τάξης μικρής εμβέλειας σε ακτινοβολημένα κράματα Fe-Cr
  • Επίδραση της ακτινοβόλησης με ιόντα Fe στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητε...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content