ΕΔΒΜ

Η επίδραση της ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση του ακτινοβολημένου βολφραμίου
2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το βολφράμιο (W) παίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την παραγωγή ενέργειας από την σύντηξη καθώς θεωρείται αυτή τη στιγμή το καταλληλότερο υλικό για να τοποθετηθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το πλάσμα (Plasma Facing Components, PFCs). Μια δυσκολία που παρουσιάζει το W κατά την εφαρμογή του είναι η εγγενής ψαθυρότητά του που επιδεινώνεται από την ανακρυστάλλωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει αν η ανακρυστάλλωση έχει πιθανόν αρνητικές επιπτώσεις και στην αποκατάσταση των βλαβών που υφίσταται το υλικό κατά την ακτινοβόληση.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content