ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ
ΙΩΝ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

Ο Δρ. Ίων Σταματελάτος είναι Διευθυντής Ερευνών και Προϊστάμενος του Εργαστηρίου Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα, στο Ινστιτούτο  Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Ο Δρ. Ίων Σταματελάτος  υπηρετεί ως εθνικός  εκπρόσωπος στην επιτροπή ειδικών του Άρθρου 37 της Σύμβασης της EURATOM και ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του  Applied Radiation and Isotopes. Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζονται στο πεδίο της Τεχνολογίας Σύντηξης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πρόγραμμα Σύντηξης EUROfusion.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα  περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πυρηνικών και ραδιολογικών τεχνικών με εφαρμογές στην πυρηνική τεχνολογία, βιοιατρική και μελέτη της πολιτιστικής κληρονομίας, πυρηνικές αναλυτικές τεχνικές, προσομοιώσεις μεταφοράς ακτινοβολίας στην ύλη, ανίχνευση και μέτρηση πεδίων ακτινοβολίας, ακτινοπροστασία πυρηνικών εγκαταστάσεων.  Οι ερευνητικές του δραστηριότητες έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ (Η2020, EUROfusion, EFDA), τον ΔΟΑΕ και την ΓΓΕΤ. Έχει συγγράψει 80 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, περίπου 90 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, καθώς και αριθμό τεχνικών εκθέσεων. Έχει διδάξει αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη και ακτινοπροστασία σε πυρηνικές εγκαταστάσεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει επιβλέψει 6 διδακτορικούς και 16 μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι συνεχίζουν την επιστημονική τους σταδιοδρομία διαπρέποντας στους τομείς της πυρηνικής τεχνολογίας και της ακτινοφυσικής. Έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, όπως το CCFE, ENEA, IPPLM, BNL, TUDelft, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα κοινές δημοσιεύσεις και ερευνητικές επιχορηγήσεις.

Ο Δρ. Ίων Σταματελάτος κατέχει διδακτορικό στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Μπίρμινχαμ (1991), μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιατρική Φυσική, από το Πανεπιστήμιο   του Άμπερντην (1984) και πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1983).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Approval of Fluorescence and Reactive oxygen Intermediates by Neutron Generated electronic Excitation as a foundation for radically new cancer therapies

2018-2022 | European Commission / Horizon 2020

Τo FRINGE είναι μια δράση έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020-FETOPEN και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας υβριδικής τεχνολογία για τη θεραπεία του καρκίνου. Στόχος του FRINGE είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων τόσο των φωτοδυναμικών όσο και των θεραπειών που ...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow

Τεχνολογία Σύντηξης

2008-2013 | European Commission / FP7

Επιστημονικός συντονισμός των δράσεων:

  • Μελέτη βλαβών από ακτινοβόληση σε Fe και FeCr με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης
  • Κινητική της τάξης μικρής εμβέλειας σε ακτινοβολημένα κράματα Fe-Cr
  • Επίδραση της ακτινοβόλησης με ιόντα Fe στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητε...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content