ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας,

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο Ανδρέας Θεοδώρου φοίτησε στο τμήμα Φυσικής του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και έλαβε το Πτυχίο Φυσικής (2014) και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Φυσική των υλικών (2016). Από το 2017 εκπονεί την διδακτορική του διατριβή στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με θέμα  «Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατελειών από ακτινοβόληση και προσμίξεων σε φερριτικά κράματα με βάση το σύστημα Fe-Cr» στα πλαίσια του του Προγράμματος των Υλικών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης (EUROfusion).

Τα φερριτικά κράματα που είναι προς μελέτη αποτελούν τα κύρια δομικά υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των μελλοντικών αντιδραστήρων σύντηξης. Δείγματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις ακτινοβολούνται με ταχέα πρωτόνια σε κρυογενικές θερμοκρασίες με στόχο την δημιουργία ατελειών. Η εξέλιξη των ατελειών και η αλληλεπίδραση τους με τις διάφορες προσμίξεις γίνεται με μετρήσεις in-situ της ηλεκτρικής αντίστασης κατά την διάρκεια σταδιακής και ελεγχόμενης αναθέρμανσης των δειγμάτων. Η διδακτορική διατριβή θα υποστηριχθεί στο τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ.

Επιλεγμένα Έργα

Η επίδραση της ανακρυστάλλωσης στην αποκατάσταση του ακτινοβολημένου βολφραμίου

2020-2021 | ΕΣΠΑ / Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το βολφράμιο (W) παίζει σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την παραγωγή ενέργειας από την σύντηξη καθώς θεωρείται αυτή τη στιγμή το καταλληλότερο υλικό για να τοποθετηθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το πλάσμα (Plasma Facing Components, PFCs). Μια δυσκολία που παρουσιάζει το W κατά την εφαρμ...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content