ΧΑΤΖΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Φυσικός

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο Βασίλης Χατζίκος είναι υποψήφιος διδάκτορας και εργάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης (EUROfusion) στην Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (FTG) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από το Νοέμβριο του 2018.

Ερευνά την εξέλιξη των ατελειών ανοιχτού όγκου και τη συσχέτισή της με τα προϊόντα μεταστοιχείωσης σε υλικά ακτινοβολημένου με νετρόνια βολφραμίου με εφαρμογές στην παραγωγή ενέργειας συναρτήσει της θερμοκρασίας και της δόσης ακτινοβόλησης καθώς και της μικροδομής του βολφραμίου. Οι πειραματικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι η γ-φασματοσκοπία και η φασματοσκοπία εξαΰλωσης ποζιτρονίων (PALS).

Έχει λάβει το πτυχίο του (2015) από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Πυρηνική Φυσική (2017) από το Tμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α). Η διδακτορική διατριβή θα υποστηριχθεί στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content