ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής,

ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ο Δρ. Αλειφέρης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (2011) και κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ στη Φυσική Πλάσματος (2016). Η διδακτορική του διατριβή, για την πειραματική μελέτη της παραγωγής αρνητικών ιόντων υδρογόνου, πραγματοποιήθηκε υπό συνεπίβλεψη στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Εργαστήριο Υποατομικής Φυσικής και Κοσμολογίας του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS).

Για τη διατριβή αυτή, του απονεμήθηκε βραβείο Μετρολογίας από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων. Από το 2016 εργάστηκε αρχικά για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE) και έπειτα για την Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (FTG) στο Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης (EUROfusion). Από το 2018 έχεις αποσπαστεί από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στο Joint European Torus (Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο) όπου ασχολείται με τις Διαγνωστικές Τεχνικές και τον Έλεγχο του Πλάσματος Θερμοπυρηνικής Σύντηξης.

Έχει συνάψει συνεργασίες με Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια όπως το Synchrotron Soleil (Παρίσι, Γαλλία), το Ινστιτούτο Ερευνών Μαγνητικής Σύντηξης (IRFM) της Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Γαλλίας (CEA) και το Πανεπιστήμιο της Jyväskylä (Jyväskylä, Φιλανδία). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη λειτουργία και τον έλεγχο των αντιδραστήρων σύντηξης, τις διαγνωστικές τεχνικές του πλάσματος, την αλληλεπίδραση πλάσμα – επιφάνεια, τη μοντελοποίηση πλάσματος, καθώς και τη φυσική και την τεχνολογία ψυχρού πλάσματος. Έχει συγγράψει 13 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 20 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και είναι κριτής σε 3 επιστημονικά περιοδικά.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content