ΠΑΝΤΟΥΣΑ
ΣΟΦΙΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας,

ΠΑΝΤΟΥΣΑ ΣΟΦΙΑ

Η Σοφία Παντούσα είναι υποψήφια διδάκτορας και εργάζεται για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης (EUROfusion) στην Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (FTG) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το αντικείμενο της διδακτορικής της διατριβής είναι η μελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας ιόντων σιδήρου στις ιδιότητες κραμάτων Fe-Cr σε μορφή υμενίων με εφαρμογές στην παραγωγή ενέργειας μέσω σύντηξης. Τα κράματα Fe-Cr είναι βασικό συστατικό των φεριτικών/μαρτενσιτικών ατσαλιών που είναι υποψήφια δομικά υλικά για την κατασκευή του αντιδραστήρα σύντηξης και έτσι παρουσιάζουν μεγάλο ερευνητικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον. Απώτερος στόχος είναι ο προσδιορισμός των συνθηκών ισορροπίας μέσω του διαλυμένου Cr στη μήτρα των υλικών και η συσχέτιση των παρατηρούμενων φαινομένων με τη μηχανική συμπεριφορά των υμενίων μετά από ακτινοβόληση.

Έλαβε το πτυχίο της (2017) από το Tμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στη «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» (2019) από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content