ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΛΙΑ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΛΙΑ

Η Δρ. Μαρίλια Ι. Σάββα εργάζεται από το 2017 ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης (https://ftg.demokritos.gr/) του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκoύ Προγράμματος Σύντηξης  (EUROfusion – https://www.euro-fusion.org/), με αντικείμενο τις πειραματικές μετρήσεις και τους νετρονικούς υπολογισμούς σε αντιδραστήρες σύντηξης, τα πειράματα ανάλυσης με νετρονική ενεργοποίηση και τις αναλύσεις γ-φασματοσκοπίας.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ακόμα οι υπολογιστικές μελέτες με χρήση τεχνικών Monte Carlo για την προσομοίωση πεδίων ακτινοβολίας. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του  Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2009 με βαθμό πτυχίου 8,31/10 και έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα με τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προσδιορισμού πολύ χαμηλών συγκεντρώσεων ραδιενεργών ιχνοστοιχείων σε δείγματα περιβαλλοντικής σημασίας» το 2017 από το ίδιο πανεπιστήμιο. Για την ερευνητικής δραστηριότητα έλαβε το 1ο Βραβείο Μετρολογίας από την Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων. Είναι κύριος συγγραφέας ή συ-συγγραφέας σε 11 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 13 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων και 5 επιστημονικές εκθέσεις.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Approval of Fluorescence and Reactive oxygen Intermediates by Neutron Generated electronic Excitation as a foundation for radically new cancer therapies

2018-2022 | European Commission / Horizon 2020

Τo FRINGE είναι μια δράση έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα H2020-FETOPEN και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας νέας υβριδικής τεχνολογία για τη θεραπεία του καρκίνου. Στόχος του FRINGE είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων τόσο των φωτοδυναμικών όσο και των θεραπειών που ...

readmore-arrow

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης

2014-2021 | European Commission / Horizon 2020

Το ερευνητικό πρόγραμμα EUROfusion βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ενέργεια από τη Σύντηξη και έχει δύο κύριους στόχους:

  • Να προετοιμάσει τα πειράματα που θα διεξαχθούν στο ITER
readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content