ΠΑΡΔΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Φυσικός

Η Δήμητρα Παρδάλη M.Sc, είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τις βασικές της σπουδές στη Φυσική στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση στον τομέα “Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων”, συνέχισε στην ίδια σχολή όπου έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα ειδίκευσης στην “Φυσική Περιβάλλοντος” το 2018 με θέμα διπλωματικής εργασίας που αφορούσε στην ποιότητα του αέρα. Στο πλαίσιο της διπλωματικής της εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας και Καινοτόμων Τεχνολογιών (AirTec-Lab) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», συμμετείχε στο σχεδιασμό μιας πειραματικής μελέτης, πραγματοποίησε μετρήσεις σε χώρους εργασίας και εκπαιδεύτηκε στη δειγματοληψία και την ανάλυση των σωματιδίων, των πτητικών οργανικών ενώσεων και των οργανικών ρύπων για την εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και της επαγγελματικής έκθεσης. Το διάστημα αυτό συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», όπου διεξάγει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την εκτίμηση της έκθεσης του αστικού πληθυσμού (ευπαθείς ομάδες) σε εσωτερικούς/εξωτερικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους και του ρίσκου κινδύνου πιθανών επιπτώσεων στην υγεία. Στα πλαίσια αυτού είχε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό προγράμμα ICARUS (Horizon 2020), όπου συμμετείχε στην πραγματοποίηση των μετρήσεων για την πόλη της Αθήνας. Παράλληλα, συμμετέχει και σε άλλα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, ως μέλος του τμήματος R&D μιας Ιρλανδικής εταιρίας έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας, όπως: NAIADES (Horizon 2020), FACTLOG (Horizon 2020) και KYKLOS 4.0 (Horizon 2020).

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content