ΣΦΕΤΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Διευθυντής Ερευνών, Φυσικός

ΣΦΕΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

O δρ Αθανάσιος Σφέτσος, είναι Διευθυντής Ερευνών (Α’ Βαθμίδα) στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με γνωστικό αντικείμενο «κλιματική αλλαγή και προστασία κρίσιμων υποδομών». (από τον Σεπτέμβριο 2021). Πτυχιούχος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1995, και διδακτορικό από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Imperial College, University of London το 1999.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα αφορούν την κλιματική αλλαγή και την εκτίμηση επιπτώσεων σε ετερογενείς και διασυνδεδεμένες υποδομές και το αστικό περιβάλλον, μετεωρολογία και ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και θέματα διαχείρισης κρίσεων και προστασίας υποδομών ζωτικής  σημασίας με έμφαση στην εκτίμηση επικινδυνότητας.

Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή πλέον των 230 δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα κριτών με h-index 16 στο SCOPUS. Συμμετοχή σε περισσότερα από 25 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα από την ΕΕ και εθνικούς πόρους και ήταν συντονιστής των κοινοπραξιών για τα έργα «A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change (653824 — EU-CIRCLE)» και «Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs (LIFE RESYSTAL – LIFE20 CCA/GR/001787)»

Εκτεταμένη τεχνογνωσία στον Τομέα Κινδύνου Καταστροφών (EREL4CCA-DRR)

ORCIDScholar

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

New Enabling Visions and tools for End-useRs and stakeholders thanks to a common MOdeling appRoach towards a climatE neutral and resilient society

2022-2026 | Horizon Europe/101056858

NEVERMORE will develop an integrated common assessment framework consistent across scales for modelling, simulating and evaluating impacts and risks of climate change, as well as policy measures. The approach integrates information from physical modelling of impacts and risk analysis methodologies a...

readmore-arrow

Accelerating and upscaling transformational adaptation in Europe: demonstration of water-related innovation packages

2021-2025 | H2020 101036683

The TranformAr project aims to develop and demonstrate products and services to launch and accelerate large-scale and disruptive adaptive process for transformational adaptation in vulnerable regions and communities across Europe. The 6 TransformAr lighthouse demonstrators face a common challenge: w...

readmore-arrow

Climate change REsilience framework for health SYStems and hospiTALs

2021-2025 | LIFE20 CCA/GR/001787

The LIFE RESYSTAL project’s main objective is to increase climate adaptation capacities and resilience of the European Health Infrastructure (EHI) and systems and related dependant critical infrastructures. To achieve this, the project will a) set the basis of a European Network for the climate adap...

readmore-arrow

Μία συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων

2017-2022 | EU and Greek national funds (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το έργο XENIOS, αναπτύσσει υπηρεσίες για την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ακραίων φυσικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, σε περιοχές ιδιαίτερου τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που είναι συγχρόνως ευάλωτες σε φυσικούς κινδύνους, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελε...

readmore-arrow

A panEuropean framework for strengthening Critical Infrastructure resilience to climate change

2015-2018 | H2020 653824

EU-CIRCLE’s scope is to derive an innovative framework for supporting the interconnected European Infrastructure’s resilience to climate pressures, supported by an end-to-end modelling environment where new analyses can be added anywhere along the analysis workflow and multiple scientific discipline...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content