ΧΩΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λειτουργία και Συντήρηση Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα.

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, της Σ.Τ.ΕΦ. του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά (1984).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content