ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΑ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
Μεταφόρτωση CV

Υποψήφια διδάκτορας στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», με εμπειρία στην ανάλυση επιστημονικών δεδομένων. Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επί του παρόντος αναπτύσσει διδακτορική διατριβή για τη θαλάσσια ασφαλή ναυτιλία και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τα πεδία εξειδίκευσης της περιλαμβάνουν: Ανάλυση Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Μηχανική Πετρελαίου, Ανάλυση Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Στοχαστικών Συστημάτων, Ανάλυση Αποφάσεων και Μηχανική Γνώσης, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους και Αποφάσεων, Αξιοπιστία Συστημάτων, Ασφαλή Ναυσιπλοΐα και Περιβαλλοντικά Ασφαλής Ναυσιπλοΐα. Πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες: Γλώσσες προγραμματισμού (C, C ++, SQL κ.λπ.), πλατφόρμες προγραμματισμού και στατιστικής ανάλυσης (Matlab, SPSS κ.λπ.), εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας, βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας, βασικές δεξιότητες πιάνου, επαγγελματικές δεξιότητες βιολιού, ανώτατη εκπαίδευση θεωρητικής μουσική και αρμονίας, διεύθυνση χορωδίας και ορχήστρας.

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content