ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Φυσικός

Ο Άγγελος Μαρκόπουλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Φυσικής – Ακτινοφυσικής. Από το 2020 εκπονεί την διδακτορική του διατριβή με θέμα «Ραδιολογικός Χαρακτηρισμός Τμημάτων Αντιδραστήρων», η οποία διεξάγεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PREDIS, Horizon 2020. Η διδακτορική διατριβή θα υποστηριχθεί στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2017 είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών και εργάζεται στην Ομάδα Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων & Υλικών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ασχολείται με την  ακτινοπροστασία και την ασφάλεια της Εγκατάστασης Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων & Πηγών του ΕΚΕΦΕ «Δ», εκπονώντας τεχνικές μελέτες στα θέματα της γάμμα φασματομετρίας, ακτινοπροστασίας, πυρηνικής προστασίας (security) και ασφάλειας καθώς και την αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων ασχολείται με ανάπτυξη μεθόδων ραδιολογικού χαρακτηρισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η έρευνα του στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικών για τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό μεταλλικών τμημάτων αντιδραστήρων.

Είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε 11 τεχνικές εκθέσεις που αφορούν στις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Έχει 2 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις που διοργανώνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας από το 2017 σε θέματα που αφορούν τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό, την αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων και την διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων και πηγών.

Επιλεγμένα Έργα

Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων πριν τη Διάθεση

2020-2024 | EC, Horizon 2020

PREDIS -Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων πριν την διάθεση - Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 945098, Πακέτο Εργασίας «Καινοτομία στην επεξεργασία και προετοιμασία μεταλλικών αποβλήτων». Συμμετέχοντες: IMT, VTT, NNL, CEA, SCK CEN, CTU, UJV, CNRS, ORANO, DMT, FZJ, ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content