Ερευνητικές Περιοχές
Δραστηριότητες
 • Aναβάθμιση και ανάπτυξη της Κεντρική Εγκατάσταση Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων και Πηγών της χώρας
 • Συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής πολιτικής για την διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων
 • Διερεύνηση λύσεων για την διαχείριση μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών καταλοίπων
 • Παρολπισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων, κυρίως ερευνητικών αντιδραστήρων και εγκαταστάσεων διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων
 • Ανάπτυξη τεχνικής για τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό λάσπης γεώτρησης από την εξόρυξη πετρελαίου
 • Ανάπτυξη τεχνικών για βελτιστοποίηση του χαρακτηρισμού των μεταλλικών καταλοίπων και των διαδικασιών
 • Παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων & Υλικών

Πλοηγός
Πατήστε εδώ για πλοηγηθείτε στη σελίδα

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών (RWML) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2013 και άρχισε να στελεχώνεται δύο χρόνια αργότερα. Το RWML είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που κατέχει την τεχνογνωσία της διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων.  Eπιπλέον έχει εμπειρογνωμοσύνη στον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ακτινοπροστασία.

Ο σκοπός της λειτουργίας του RWML είναι η διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον χωρίς την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση της κοινωνίας.

Το RWML λειτουργεί την Κεντρική Εγκατάσταση Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων  και Πηγών στη χώρα, όντας επίσης υπεύθυνο για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της εγκατάστασης. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι κυρίως αναπτυξιακές και η ενασχόληση του με την έρευνα εστιάζεται σε στοχευμένα θέματα για άμεση εφαρμογή στην επίλυση προβλημάτων. Το Εργαστήριο εκπονεί υψηλού επιπέδου τεχνικές μελέτες στο αντικείμενό του και συντάσσει τεχνικές εκθέσεις στα πεδία των δραστηριοτήτων του. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου στοχεύουν κυρίως σε  διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μεθόδων για το ραδιολογικό χαρακτηρισμό εγκαταστάσεων, ραδιενεργών καταλοίπων και NORM και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια Έρευνας & Ανάπτυξης του Ορίζοντα 2020 καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα.

Το RWML συνεργάζεται με πλήθος οργανισμών σε όλη την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενό του και έχει πρωταρχικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διερεύνηση ασφαλών και οικονομικά αποδοτικών λύσεων για μικρές ποσότητες ραδιενεργών καταλοίπων.

 

Oι κύριες Δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

 • Aναβάθμιση και ανάπτυξη της Κεντρική Εγκατάσταση Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων και Πηγών της χώρας.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής πολιτικής για την διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων και στην επιλογή των στρατηγικών – Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων.
 • Διερεύνηση λύσεων για την διαχείριση μικρών ποσοτήτων ραδιενεργών καταλοίπων, κυρίως για κράτη μέλη της ΕΕ με μικρή απογραφή καταλοίπων (συμμετοχή στο EURAD WP9 “ROUTES”, Horizon 2020, 2019-2024).
 • Παρολπισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων, κυρίως ερευνητικών αντιδραστήρων και εγκαταστάσεων διαχείρισης ραδιενεργών καταλοίπων (συμμετοχή στο IAEA DACCORD project, 2011-2020).
 • Ανάπτυξη τεχνικής για τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό λάσπης γεώτρησης από την εξόρυξη πετρελαίου (Βιομηχανικές Υποτροφίες Ιδρύματος Νιάρχος σε συνεργασία με την POLYECO S.A. 2017-2021).
 • Ανάπτυξη τεχνικών για βελτιστοποίηση του χαρακτηρισμού των μεταλλικών καταλοίπων και των διαδικασιών, για ελαχιστοποίηση των καταλοίπων που προκύπτουν από τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, με στόχο την ανακύκλωση (συμμετοχή στο PREDIS WP4 “Innovations in metallic material treatment and conditioning”, Horizon 2020, 2020-2024).
 • Παροχή υπηρεσιών:
  • Απόσυρση μη χρήσιμων ραδιενεργών πηγών συμπεριλαμβανομένων πυρανιχνευτών Am-241 και Ra-226 καθώς και πηγών βαθμονόμησης ιατρικού εξοπλισμού Ge-68 και Co-57.
  • Μελέτες σχετικές με ραδιολογικό χαρακτηρισμό εγκαταστάσεων και καταλοίπων καθώς και την απορρύπανση.
  • Εκπόνηση μελετών αντινοπροστασίας.
  • Εκπόνηση σχεδίων παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων.
  • Σύνταξη εκθέσεων για εγκαταστάσεις ραδιενεργών καταλοίπων, στάδιο πριν την διάθεση.

Προσωπικό

Υπηρεσίες

Πυρηνικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις NORM

Παροχή υπηρεσιών: Απόσυρση μη χρήσιμων ραδιενεργών πηγών συμπεριλαμβανομένων πυρανιχνευτών Am-241 και Ra-226 καθώς και πηγών βαθμονόμησης ιατρικού εξοπλισμού Ge-68 και Co-57. Μελέτες σχετικές ...
Πυρηνικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις NORM

Πρόσφατα Έργα

Previous Slide
EURAD (Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση & Διάθεση Ραδιενεργών Καταλοίπων) - Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 847593, Πακέτο Εργασίας ROUTES (Στρατηγική Μελέτη για «Διαδρ...
PREDIS -Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων πριν την διάθεση - Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 945098, Πακέτο Εργασίας «Καινοτομία στην επεξεργασία και προετοιμασία μεταλλικών αποβλήτων...
DACCORD-1: Το συγκεκριμένο έργο παροπλισμού παρέχει αντιπροσωπευτικά δεδομένα καθώς και την συγκριτική αξιολόγηση που απαιτούνται για την κοστολόγηση του παροπλισμού ερευνητικού αντιδ...
DACCORD-2: Το έργο αυτό αποτελεί επέκταση του αρχικού έργου. Ακόμη και όταν το DACCORD-1 πέτυχε τους στόχους του, έγινε φανερό ότι περαιτέρω στοιχεία στον τομέα του σχεδιασμού, του χα...
Ανάπτυξη γρήγορης και οικονομικά αποδοτικής Τεχνολογίας για ραδιολογικό χαρακτηρισμό και διαχωρισμό NORM από βιομηχανίες πετρελαίου. Συγχρηματοδοτείται από  την POLYECO S.A....
Next Slide

Υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με

Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear
Βραζιλία
The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission
Γαλλία
Japan Atomic Energy Agency
Ιαπωνία
Società Gestione Impianti Nucleari
Ιταλία
CANDESCO
Καναδάς
Korea Atomic Energy Research Institute
Κορέα
Lithuanian Energy Institute
Λιθουανία
Nuclear Research and Consultancy Group
Ολλανδία
Radioaktív Hulladékokat Kezelő
Ουγγαρία
DECOM
Σλοβακία
Institute Jožef Stefan
Σλοβενία
Novel Energy Solutions GmbH
Αυστρία
National Agency for Radioactive Waste and enriched Fissile Material
Βέλγιο
Galson Sciences Limited (GSL)
Βρετανία
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Γαλλία
French National Radioactive Waste Management Agency (ANDRA)
Γαλλία
DMT Group Engineering & Consulting Services
Γερμανία
Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS)
Γερμανία
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Ελλάδα
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κύπρος
Central Organization of Radioactive Waste
Ολλανδία
State Scientific Technical Center for Nuclear and Radiation Safety (SSTC-NRS)
Ουκρανία
Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT)
Πολωνία
Association of Instituto Superior Técnico for Research and Development (IST-ID)
Πορτογαλία
Laboratory for Radiation Protection and Safety (IST-LPSR)
Πορτογαλία
Technologies for Nuclear Energy State Owned Company (RATEN)
Ρουμανία
National Nuclear Fund (NJF)
Σλοβακία
Slovak University of Technology in Bratislava (STUBA)
Σλοβακία
Milan Vidmar Electric Power Research Institute (EIMV)
Σλοβενία
National Radiation Protection Institute (SURO)
Τσεχία
Technical Research Centre of Finland (VTT)
Φινλανδία
An elite Technological University (IMT Atlantique )
Γαλλία
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ελλάδα
National Company for Radioactive Waste Limited Company (ENRESA)
Ισπανία
Nuclear decommissioning (NUCLECO)
Ιταλία
State Research Institute Center for Physical Sciences and Technology (FTMC)
Λιθουανία
Czech technical university in Prague (CTU)
Τσεχία
Waste Management and Valorization Industry (POLYECO)
Ελλάδα
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content