ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Κύριος Ερευνητής, Φυσικός

Η Δρ Αναστασία Σαββίδου προΐσταται του Εργαστήριου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών και συντονίζει την Ομάδα Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων και Υλικών. Έχει διεθνή αναγνώριση ως εμπειρογνώμονας ραδιενεργών καταλοίπων και παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων και αναγνωρίστηκε στην χώρα ως εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας.  Είναι επιστημονική υπεύθυνη-συντονίστρια ομάδων εργασίας στα ευρωπαϊκά έργα του Horizon 2020, ROUTES-EURAD και “WP4-Innovation in metallic waste treatment and conditioning”-PREDIS και υπήρξε μέλος της συντονιστικής ομάδας του έργου DACCORD του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας το διάστημα (2012-2019). Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Ραδιενεργών Αποβλήτων (ΕΕΔΡΑ), εκπροσωπεί την χώρα ως αντιπρόσωπος του ερευνητικού φορέα ΕΚΕΦΕ «Δ» στο European Joint Program for Radioactive Waste Management & Disposal (EURAD) και είναι επίσημος ομόλογος της Ελλάδας στα έργα τεχνικής συνεργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στο πεδίο του παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων από το 2011. Επίσης εκπροσωπεί το ΕΚΕΦΕ «Δ» στο διεθνές δίκτυο SITEX (Sustainable network for Independent Technical EXpertise on radioactive waste management).

Έχει εκπονήσει περισσότερες από 35 τεχνικές μελέτες και σύνταξε τις σχετικές εκθέσεις, έχει συγράψει 20 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτή και 40 δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων. Στο πεδίο των επιστημονικών και ερευνητικών της ενδιαφερόντων έχει αναπτύξει συνεργασία με δεκάδες οργανισμούς στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο – Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και φορείς τεχνολογίας.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εξεύρεση εφικτών λύσεων για την ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων σε χώρες με μικρό απόθεμα (SIMS-Small Inventory Member States). Η ερευνητική της δραστηριότητα αφορά κυρίως την ανάπτυξη μη καταστροφικών τεχνικών για τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό καταλοίπων, υλικών (NORM) και εγκαταστάσεων καθώς και τεχνικών για την επικύρωση ραδιολογικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν μοντέλα και υπολογισμούς.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Διάθεσης Ραδιενεργών Καταλοίπων

2019-2024 | EC, Horizon 2020

EURAD (Ευρωπαϊκό Κοινό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση & Διάθεση Ραδιενεργών Καταλοίπων) - Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 847593, Πακέτο Εργασίας ROUTES (Στρατηγική Μελέτη για «Διαδρομές διαχείρισης καταλοίπων στην Ευρώπη από το λίκνο στον τάφο). Συμμετέχοντες: ...

readmore-arrow

Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων πριν τη Διάθεση

2020-2024 | EC, Horizon 2020

PREDIS -Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων πριν την διάθεση - Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 945098, Πακέτο Εργασίας «Καινοτομία στην επεξεργασία και προετοιμασία μεταλλικών αποβλήτων». Συμμετέχοντες: IMT, VTT, NNL, CEA, SCK CEN, CTU, UJV, CNRS, ORANO, DMT, FZJ, ...

readmore-arrow

Ανάλυση δεδομένων και συλλογή για κοστολόγηση του παροπλισμού ερευνητικών αντιδραστήρων

2012-2015 | IAEA

DACCORD-1: Το συγκεκριμένο έργο παροπλισμού παρέχει αντιπροσωπευτικά δεδομένα καθώς και την συγκριτική αξιολόγηση που απαιτούνται για την κοστολόγηση του παροπλισμού ερευνητικού αντιδραστήρα σε προκαταρκτικά στάδια σχεδιασμού. Αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικά για τους διαχειριστές τ...

readmore-arrow

Ανάλυση δεδομένων και συλλογή για κοστολόγηση του παροπλισμού ερευνητικών αντιδραστήρων

2016-2019 | IAEA

DACCORD-2: Το έργο αυτό αποτελεί επέκταση του αρχικού έργου. Ακόμη και όταν το DACCORD-1 πέτυχε τους στόχους του, έγινε φανερό ότι περαιτέρω στοιχεία στον τομέα του σχεδιασμού, του χαρακτηρισμού και της εκτίμησης της αβεβαιότητας θα είχαν μεγάλη αξία για την προετοιμασία των προκατα...

readmore-arrow

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, Βιομηχανικές Υποτροφίες

2017-2021 | Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ανάπτυξη γρήγορης και οικονομικά αποδοτικής Τεχνολογίας για ραδιολογικό χαρακτηρισμό και διαχωρισμό NORM από βιομηχανίες πετρελαίου. Συγχρηματοδοτείται από  την POLYECO S.A....

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content