ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Υποψήφιος Διδάκτορας, Φυσικός

Ο Μαυρίκης Δημήτριος είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2018 εκπονεί την διδακτορική του διατριβή με θέμα “Ραδιολογικός Χαρακτηρισμός Ραδιενεργών Καταλοίπων”, η οποία διεξάγεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PREDIS, Horizon 2020. Η διδακτορική διατριβή θα υποστηριχθεί στο τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 2017 είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης Ραδιενεργών Υλικών και εργάζεται στην Ομάδα Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων & Υλικών στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ασχολείται με την ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Εγκατάστασης Διαχείρισης Ραδιενεργών Καταλοίπων & Πηγών του ΕΚΕΦΕ «Δ» και την εφαρμογή προτύπων ποιότητας για τη λειτουργία της. Επίσης συμμετέχει στην εκπόνηση τεχνικών μελετών σχετικών με θέματα γάμμα φασματομετρίας, ακτινοπροστασίας και αποξήλωσης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων ασχολείται με την ανάπτυξη μη καταστροφικών τεχνικών γάμμα φασματομετρίας κάνοντας χρήση του κώδικα MCNPX. Η έρευνα του στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικών που αφορούν στον ραδιολογικό χαρακτηρισμό ραδιενεργών καταλοίπων συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών καταλοίπων.

Είναι κύριος συγγραφέας ή συ-συγγραφέας σε 7 τεχνικές εκθέσεις που αφορούν στις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Έχει 5 δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις που διοργανώνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας από το 2018 σε θέματα που αφορούν τον ραδιολογικό χαρακτηρισμό, την αποξήλωση πυρηνικών εγκαταστάσεων και την διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων και πηγών.

Επιλεγμένα Έργα

Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων πριν τη Διάθεση

2020-2024 | EC, Horizon 2020

PREDIS -Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων πριν την διάθεση - Αριθμός Συμφωνίας Επιχορήγησης: 945098, Πακέτο Εργασίας «Καινοτομία στην επεξεργασία και προετοιμασία μεταλλικών αποβλήτων». Συμμετέχοντες: IMT, VTT, NNL, CEA, SCK CEN, CTU, UJV, CNRS, ORANO, DMT, FZJ, ...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content