Πυρηνικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις NORM

Contact us:
Πυρηνικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις NORM

Overview

Παροχή υπηρεσιών:

  • Απόσυρση μη χρήσιμων ραδιενεργών πηγών συμπεριλαμβανομένων πυρανιχνευτών Am-241 και Ra-226 καθώς και πηγών βαθμονόμησης ιατρικού εξοπλισμού Ge-68 και Co-57.
  • Μελέτες σχετικές με ραδιολογικό χαρακτηρισμό εγκαταστάσεων και καταλοίπων καθώς και την απορρύπανση.
  • Εκπόνηση μελετών αντινοπροστασίας.
  • Εκπόνηση σχεδίων παροπλισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων.
  • Σύνταξη εκθέσεων για εγκαταστάσεις ραδιενεργών καταλοίπων, στάδιο πριν την διάθεση.
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content