ΑΝΕΖΙΡΗ
ΟΛΓΑ


Διευθυντής Ερευνών, Χημικός Μηχανικός

Ερευνήτρια A’, στο Eργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων Βιομηχανικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας. Έχει 30 χρόνια εμπειρία στα ακόλουθα θέματα: διαχείριση επικινδυνότητας χημικής βιομηχανίας, εκτίμηση επαγγελματικής επικινδυνότητας και ανάλυση αξιοπιστίας πολύπλοκων συστημάτων. Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ερευνητικούς οργανισμούς. Έχει δημοσιεύσει 39 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά με κριτές, 52 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων, 4 κεφάλαια σε βιβλία και 134 μελέτες. Έχει επιβλέψει 51 μεταπτυχιακές διατριβές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility - PLUS

2018-2022 | ADRION-INTERREG 2014-2020

(SUPER-LNG PLUS), χρηματοδοτούμενο από το ADRION-INTERREG 2014-2020. Συντονίστρια: Δρ. Ο Ανεζίρη [2022] Το ευρωπαϊκό έργο SUPER-LNG-PLUS απόρροια του προγενέστερου έργου SUPER-LNG που ήταν αφιερωμένο στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων μετα...

readmore-arrow

Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

2018-2021 | ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο « Σύστημα διαχείρισης διακινδύνευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού πλοίων με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο», χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Συντονιστής: Δρ. Ζαχαριουδάκης (Ocean Finance). Υπεύθυνες από το ΕΑΣΒΑ είναι οι Δρ Ανεζίρη και Δρ Νιβολιανίτη [2018-20...

readmore-arrow

SUstainability PERformance of LNG-based maritime mobility

2018-2020 | ADRION-INTERREG 2014-2020

Ένα ευρωπαϊκό έργο αφιερωμένο στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, περιβαλλοντικής ποιότητας και βιωσιμότητας των θαλάσσιων μεταφορών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου με την επωνυμία SUPER-LNG υλοποιείται στο Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστημάτων και Βιομηχαν...

readmore-arrow

Ολική διαχείριση ασφάλειας για βιομηχανικούς οργανισμούς

2013-2016 | European funding

Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογία για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, ποιότητας και παραγωγικότητας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου ή προϊόντος για χημικές εγκαταστάσεις....

readmore-arrow

Ασφάλεια στην εργασία και τη βιομηχανία

2012-2014 | RIVM research institute in the Netherlands

Ο στόχος ήταν η ανάπτυξη μοντέλων υπολογισμού διακινδύνευσης εργασίας σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα ελέγχθηκε η βάση δεδομένων επαγγελματικών ατυχημάτων της Ολλανδίας και αναλύθηκε η τάση τους...

readmore-arrow

Early Recognition, Monitoring and Integrated Management of Emerging, New Technology Related Risk

2008-2013 | European funding

Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός νέου εναρμονισμένου μοντέλου διαχείρισης διακινδύνευσης ορίζοντας το σύνολο των βασικών αρχών, μεθόδων και εργαλείων. Περιλάμβανε 17 διαφορετικές εφαρμογές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις προκειμένου να καλύψει ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογιών....

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content