ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Τεχνικό Προσωπικό, Ηλεκτρονικός Μηχανικός

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός.

Επόπτης Λειτουργίας Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα. (2013 – )

Αδειοδοτημένος Χειριστής Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα. (1989 – )

Συντήρηση, Βαθμονόμηση και Επισκευή Ηλεκτρονικού Κυκλώματος Ασφαλείας του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα.

Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρονικών, της Σ.Τ.ΕΦ. του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά (1986).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content