ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Χημικός

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Δρ. Γεώργιος Κουκουβίνος έλαβε Πτυχίο Χημείας το 2008, το 2010 περάτωσε την μεταπτυχιακή του διατριβή στην Βιοχημεία, ενώ το 2015 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Χημεία από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, από το 2015 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων / Ανοσοαισθητήρων του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Είναι συγγραφέας περισσότερων από 20 ερευνητικών εργασιών και πρακτικών σε διεθνή περιοδικά, και περισσότερων από 20 ανακοινώσεων σε διεθνή/εθνικά συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση DNA (STRs), μικροσυστοιχίες DNA και πρωτεϊνών, μικρορευστομηχανικά συστήματα, χημικά τροποποιημένες επιφάνειες και βιοαισθητήρες για βιοαναλυτικές εφαρμογές.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Ανάπτυξη ανοσοχημικής αναλυτικής μεθοδολογίας, σε μορφές ELISA και βιοαισθητήρα, για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων με δομή βενζιμιδαζολίου

2020-2021 | ΓΓΕΤ/ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΔΒΜ 103 (MIS 5047811)

Συμμετέχοντες Νέοι Ερευνητές: Δρ. Χρυσούλα-Ευαγγελία Καραχάλιου & Δρ. Γεώργιος Κουκουβίνος Ακαδημαϊκή Σύμβουλος: Δρ. Ευαγγελία ΛΙΒΑΝΙΟΥ Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Δρ. Σωτήριος Κακαμπάκος Προϋπολογισμός: 50.050 ε...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content