ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΝΤΥ


Κύριος Ερευνητής, Φυσικός

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΤΥ

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα Έργα

Μελέτη Κλιματικών Μεταβολών και Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Ελλάδα: Εκτίμηση Μελλοντικών Περιβαλλοντικών και Κοινωνικό-Οικονομικών Επιπτώσεων σε Τοπικό Επίπεδο

2011- | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Η αλλαγή του κλίματος που ήδη παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Μέχρι σήμερα η εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα γινόταν κυρίως με απ’ ευθείας χρήση των αποτελε...

readmore-arrow
ΙΠΡΕΤΕΑ - Επίσημος Δικυτακός Τόπος
Skip to content